Kiiltomelt 2535
Klej topliwy

Kiiltomelt 2535 to uniwersalny klej topliwy EVAC.

Cechy produktu

  • Długi czas otwartego schnięcia
  • Nadaje się do klejenia w celach montażowych

Linki

Do pobrania

Zastosowanie

Kiiltomelt 2535 stosuje się na liniach szybkiego sklejania książek jako klej do klejenia bocznego. Poza tym klej Kiiltomelt 2535 dzięki długiemu czasowi otwartego schnięcia i szybkiemu łączeniu można również stosować do klejenia montażowego. Kiiltomelt 2535 to szybkowiążący klej topliwy, który wyróżnia się długim czasem otwartego schnięcia. Wszystkie komponenty kleju spełniają normę pakowania żywności FDA 175.105.

Wielkość opakowania Kod Produktu
Kiiltomelt 2535 15 kg T7232.015
[green_content]

32%

Kolory

Lekko żółty

Temperatura mięknienia

69°C (DIN 52011)

Lepkość

1800 mPas, 160°C, 100 s¯¹

Czas schnięcia otwartego

Długi

Temperatura nakładania

150–180°C

Wielkości opakowania

15 kg

Przechowywanie

W szczelnie zamkniętych pojemnikach, w temperaturze maks. +40°C, przez 36 miesięcy

Sposób użycia

Odpowiednie metody nakładania z użyciem dyszy, krążka i ramienia transferowego.

Informacje dodatkowe

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej produktu oparte są na naszych badaniach i dostępnej wiedzy. Powyższe dane techniczne dotyczą warunków znormalizowanych. Wydajność produktu i wynik końcowy zależą od lokalnych warunków pracy. Na wynik końcowy wpływają w sposób istotny również metody pracy. Gwarantujemy wysoką jakość naszych produktów zgodnie z naszym systemem zarządzania jakością. Nie możemy być w żaden sposób odpowiedzialni za niewłaściwe użycie produktu lub panujące warunki, na co nie mamy wpływu, dlatego nie możemy być odpowiedzialni za wynik końcowy. Użytkownik produktu musi sprawdzić jego przydatność do zamierzonego zastosowania.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Należy używać rękawic ochronnych. Zapoznać się z kartą charakterystyki substancji. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.

M1 -  Znak klasy emisji dla materiałów budowlanych
Certyfikacja dla kontaktu produktu z żywnością
The Nordic Swan Nordycka EKO-etykieta z Białym Łabędziem
Znak pochodzenia
GREEN CONTENT 32%