Kiiltomelt 1250
Klej topliwy

Kiiltomelt 1250 to oparty na EVAC klej topliwy do laminowania materiałów nietekstylnych na PE i innych materiałach nietekstylnych.

Cechy produktu

  • Idealny do rolkowych maszyn nakładających

Linki

Do pobrania

Zastosowanie

Klej Kiiltomelt 1250 jest używany do laminowania materiałów nietekstylnych zwłaszcza przy użyciu rolkowych maszyn nakładających.

Wielkość opakowania Kod Produktu
Kiiltomelt 1250 15 kg T7238.015
[green_content]

49%

Kolory

żółtawy

Temperatura mięknienia

65°C (DIN 52011)

Lepkość

800 mPas, 160°C, 100 s¯¹

Czas schnięcia otwartego

długi

Temperatura nakładania

Od 140 do 170°C

Wielkości opakowania

15 kg

Przechowywanie

W szczelnie zamkniętych pojemnikach, w temperaturze maks. 40°C, przez 36 miesięcy

Sposób użycia

Odpowiedni do nakładania przy użyciu wałka i dyszy.

Informacje dodatkowe

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej produktu oparte są na naszych badaniach i dostępnej wiedzy. Powyższe dane techniczne dotyczą warunków znormalizowanych. Wydajność produktu i wynik końcowy zależą od lokalnych warunków pracy. Na wynik końcowy wpływają w istotny sposób również metody pracy. Gwarantujemy wysoką jakość naszych produktów zgodnie z naszym systemem zarządzania jakością. Nie możemy być w żaden sposób odpowiedzialni za niewłaściwe użycie produktu ani panujące warunki, na co nie mamy wpływu, dlatego nie możemy być odpowiedzialni za wynik końcowy. Użytkownik produktu musi sprawdzić jego przydatność do zamierzonego zastosowania.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Należy używać rękawic ochronnych. Zapoznać się z kartą charakterystyki produktu. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.

M1 -  Znak klasy emisji dla materiałów budowlanych
Znak pochodzenia
GREEN CONTENT 49%