Kiiltomelt 1240
Klej topliwy

Kiiltomelt 1240 to klej topliwy na bazie EVAC przeznaczony do łączenia harmonijkowego filtrów powietrza.

Cechy produktu

  • Dobra przyczepność pod wpływem ciepła

Linki

Do pobrania

Zastosowanie

Klej topliwy Kiiltomelt 1240 jest stosowany do łączenia harmonijkowego filtrów powietrza. Klej ten wyróżnia się dużą lepkością po stopieniu i przyczepnością pod wpływem ciepła. Wszystkie składniki kleju spełniają normę pakowania żywności FDA 175.105.

Wielkość opakowania Kod Produktu
Kiiltomelt 1240 10 kg T7229.010
[green_content]

25%

Kolory

żółtawy

Temperatura mięknienia

106°C

Lepkość

13 000 mPas, 160°C, 10 s¯¹

Czas schnięcia otwartego

Średnio długi

Temperatura nakładania

Od 150 do 180°C

Wielkości opakowania

10 kg

Przechowywanie

W szczelnie zamkniętych pojemnikach, w temperaturze maks. 40°C, przez 36 miesięcy

Sposób użycia

Odpowiedni do nakładania przy użyciu dyszy i wałka.

Informacje dodatkowe

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej produktu oparte są na naszych badaniach i dostępnej wiedzy. Powyższe dane techniczne dotyczą warunków znormalizowanych. Wydajność produktu i wynik końcowy zależą od lokalnych warunków pracy. Na wynik końcowy wpływają w istotny sposób również metody pracy. Gwarantujemy wysoką jakość naszych produktów zgodnie z naszym systemem zarządzania jakością. Nie możemy być w żaden sposób odpowiedzialni za niewłaściwe użycie produktu ani panujące warunki, na co nie mamy wpływu, dlatego nie możemy być odpowiedzialni za wynik końcowy. Użytkownik produktu musi sprawdzić jego przydatność do zamierzonego zastosowania.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Należy używać rękawic ochronnych. Zapoznać się z kartą charakterystyki produktu. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.

M1 -  Znak klasy emisji dla materiałów budowlanych
Certyfikacja dla kontaktu produktu z żywnością
Znak pochodzenia
GREEN CONTENT 25%