Kiiltomelt 1233
Klej topliwy

Klej topliwy EVAC — Kiiltomelt 1233 — jest przeznaczony do łączenia harmonijkowego filtrów powietrza.

Cechy produktu

  • Jasny kolor
  • Bezzapachowy
  • Elastyczny

Linki

Do pobrania

Zastosowanie

Klej topliwy Kiiltomelt 1233 jest stosowany do łączenia harmonijkowego filtrów powietrza. Klej wykazuje pewną kurczliwość po ochłodzeniu.

Wielkość opakowania Kod Produktu
Kiiltomelt 1233 500 kg Bigbag T7231.500
Kolory

biały

Temperatura mięknienia

96°C (DIN 52011)

Lepkość

3700 mPas, 160°C, 100 s¯¹

Czas schnięcia otwartego

Średnio długi

Temperatura nakładania

Od 150 do 180°C

Wielkości opakowania

10 kg, 500 kg

Przechowywanie

W szczelnie zamkniętych pojemnikach, w temperaturze maks. +40°C, przez 36 miesięcy.

Sposób użycia

Odpowiedni do nakładania przy użyciu dyszy i wałka. Klej może być spieniony.

Informacje dodatkowe

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej produktu oparte są na naszych badaniach i dostępnej wiedzy. Powyższe dane techniczne dotyczą warunków znormalizowanych. Wydajność produktu i wynik końcowy zależą od lokalnych warunków pracy. Na wynik końcowy wpływają w istotny sposób również metody pracy. Gwarantujemy wysoką jakość naszych produktów zgodnie z naszym systemem zarządzania jakością. Nie możemy być w żaden sposób odpowiedzialni za niewłaściwe użycie produktu ani panujące warunki, na co nie mamy wpływu, dlatego nie możemy być odpowiedzialni za wynik końcowy. Użytkownik produktu musi sprawdzić jego przydatność do zamierzonego zastosowania.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Należy używać rękawic ochronnych. Zapoznać się z kartą charakterystyki produktu. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.

M1 -  Znak klasy emisji dla materiałów budowlanych
Znak pochodzenia