Kiiltomelt 1212
Klej topliwy

Klej topliwy EVAC — Kiiltomelt 1212 — jest przeznaczony do łączenia harmonijkowego filtrów powietrza.

Cechy produktu

  • Lekko zabarwiony
  • Bezwonny
  • Dobra przylepność pod wpływem ciepła

Linki

Do pobrania

Zastosowanie

Klej topliwy Kiiltomelt 1212 jest stosowany do łączenia harmonijkowego filtrów powietrza. Klej ten wyróżnia się dużą lepkością po stopieniu i przylepnością pod wpływem ciepła.

Wielkość opakowania Kod Produktu
Kiiltomelt 1212 10 kg T7212.010
Kiiltomelt 1212 500kg Bigbag T7212.500
Kolory

Biały

Temperatura mięknienia

91 °C (DIN 52011)

Lepkość

8200 mPas, 160°C, 10 s¯¹

Czas schnięcia otwartego

Średnio długi

Temperatura nakładania

150–180°C

Wielkości opakowania

10 kg, 500 kg

Przechowywanie

W szczelnie zamkniętych pojemnikach, w temperaturze maks. +40°C, przez 36 miesięcy

Sposób użycia

Odpowiednie metody nakładania z użyciem dyszy i wałka.

Informacje dodatkowe

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej produktu oparte są na naszych badaniach i dostępnej wiedzy. Powyższe dane techniczne dotyczą warunków znormalizowanych. Wydajność produktu i wynik końcowy zależą od lokalnych warunków pracy. Na wynik końcowy wpływają w sposób istotny również metody pracy. Gwarantujemy wysoką jakość naszych produktów zgodnie z naszym systemem zarządzania jakością. Nie możemy być w żaden sposób odpowiedzialni za niewłaściwe użycie produktu lub panujące warunki, na co nie mamy wpływu, dlatego nie możemy być odpowiedzialni za wynik końcowy. Użytkownik produktu musi sprawdzić jego przydatność do zamierzonego zastosowania.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Należy używać rękawic ochronnych. Zapoznać się z kartą charakterystyki substancji. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.

M1 -  Znak klasy emisji dla materiałów budowlanych
Znak pochodzenia