Środek gruntujący stosowany w połączeniu z masą uszczelniająco-klejącą Kiiltoflex.

Linki

Do pobrania

Zastosowanie

Kiiltoflex Metal Primer jest używany do czyszczenia oraz aktywacji powierzchni metalowych, takich jak stal nierdzewna i aluminium. Kiiltoflex Metal Primer poprawia adhezję mas uszczelniająco-klejących Kiiltoflex do powierzchni metalowych. Przed zagruntowaniem zalecamy zmyć powierzchnię zatłuszczoną środkiem czyszczącym, np. Kiilto Cleaner 303 lub acetonem.

Wielkość opakowania Kod Produktu
Kiiltoflex Metalliprimer 750 ml T2514.936
Konsystencja

ciecz bezbarwna

Gęstość / ciężar właściwy

0,79 kg/dm³

Lepkość

2 mPas (20°C)

Pokrycie

ok. 50 m²/l

Przechowywanie

Szczelnie zamknięte opakowanie w temperaturze +10-25°C przez 6 miesięcy.

Sposób użycia

Przetrzyj powierzchnię za pomocą czystej ściereczki nie pozostawiającej włókien nasączonej środkiem gruntującym. Przed nałożeniem kleju pozostawić do wyschnięcia przez 15-120 minut. Jeśli przekroczono podany czas, czynność należy powtórzyć.

Informacje dodatkowe

Informacje zawarte w tej karcie charakterystyki produktu oparte są na naszych badaniach i dostępnej wiedzy. Podane dane techniczne dotyczą warunków znormalizowanych. Wydajność produktu i wynik końcowy zależą od lokalnych warunków pracy i metod. Gwarantujemy wysoką jakość naszych produktów zgodnie z naszym Systemem zarządzania jakością. W związku z wielością i różnorodnością materiałów oraz warunków w jakich nasze produkty są stosowane, nie odpowiadamy za uzyskany wynik końcowy. Użytkownik produktu musi sprawdzić jego przydatność do zamierzonego zastosowania.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Produkt zawiera parujące i wysoce łatwopalne rozpuszczalniki. Zapewnić dobrą wentylację w miejscu pracy. Przechowywać z dala od źródeł zapłonu zwłaszcza od ładunków elektrostatycznych i iskrzących urządzeń elektrycznych. Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie nieutwardzonego kleju. Należy używać rękawic ochronnych. Karta charakterystyki substancji dostępna na zapytanie. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.

Znak pochodzenia