Kiilto Trennmittel S
Pasta antyadhezyjna

Kiilto Trennmittel S jest środkiem antyadhezyjnym o niskiej lepkości.

Cechy produktu

  • Do zabezpieczania przed przywieraniem klejów reaktywnych.

Linki

Do pobrania

Zastosowanie

Kiilto Trennmittel S jest środkiem antyadhezyjnym o niskiej lepkości zapobiegającym przed przywieraniem klejów reaktywnych do zabezpieczonych nim powierzchni.

Wielkość opakowania Kod Produktu
Kiilto Trennmittel S 10 l T2925.010
Typ kleju

Emulsja na bazie wody, środek antyadhezyjny

Konsystencja

Lepki roztwór

Gęstość / ciężar właściwy

1.01

pH

8.5

Kolory

Mleczny, biały

Przechowywanie

W oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze powyżej 20°C przez 12 miesięcy.

Sposób użycia

Nanoszenie pędzlem lub przez rozpylanie (spray) równej, cienkiej warstwy. Po naniesieniu pozwól przeschnąć aby utworzyła się równa powłoka. Można zastosować dodatkowe ciepło by skrócić czas schnięcia.
Nie stosować temperatur schnięcia powyżej +95 °C. Maksymalna temperatura pracy zabezpieczonej powierzchni wynosi +185°C. Należy dokładnie zabezpieczyć powierzchnie, które nie mają być pokryte środkiem antyadhezyjnym. Nanoszenie przez rozpylenie (spray) może pokryć szeroką powierzchnię. Jeśli środek nie wyschnie dokładnie, może przylegać do klejonych obiektów i mieć zły wpływ na końcową obróbkę.

Informacje dodatkowe

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej produktu oparte są na naszych badaniach i dostępnej wiedzy. Powyższe dane techniczne dotyczą warunków znormalizowanych. Wydajność produktu i wynik końcowy zależą od lokalnych warunków pracy. Na wynik końcowy wpływają w istotny sposób również metody pracy. Gwarantujemy wysoką jakość naszych produktów zgodnie z naszym systemem zarządzania jakością. Nie możemy być w żaden sposób odpowiedzialni za niewłaściwe użycie produktu ani panujące warunki, na co nie mamy wpływu, dlatego nie możemy być odpowiedzialni za wynik końcowy. Użytkownik produktu musi sprawdzić jego przydatność do zamierzonego zastosowania.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Należy używać rękawic ochronnych. Zapoznać się z kartą charakterystyki produktu. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.