Kiilto Pro Pack Eco 2061
Klej dyspersjny kopolimer EVAC

Kiilto Pro Pack Eco 2061 jest etylenooctanowinylowym (EVAC) klejem dyspersyjnym do formowania i zamykania pudełek kartonowych i z tektury falistej.

Cechy produktu

  • Klej do szybkiego klejenia bocznego z surowców odnawialnych *
  • Ma dobre właściwości do nakładania przy użyciu dysz

Linki

Do pobrania

Zastosowanie

* Klej Kiilto Pro Pack Eco 2061 jest wykonany z surowców odnawialnych. Surowce odnawialne są stosowane w oparciu o obliczenia bilansu masowego.

Etylenooctanowinylowy (EVAC), nieplastyfikowany klej dyspersyjny Kiilto Pro Pack Eco 2061 jest przeznaczony do wymagających metod nakładania przy użyciu dyszy. Można z niego korzystać w zastosowaniach wymagających wysokiej odporności termicznej.

Wszystkie składniki kleju spełniają normę dla opakowań żywności FDA 175.105, jak również przepisy (UE) 10/2011 o materiałach z tworzywa sztucznego. Deklaracja zgodności jest dostępna na żądanie.

Wielkość opakowania Kod Produktu
Kiilto Pro Pack Eco 2061 15 kg T4502.015
Kiilto Pro Pack Eco 2061 IBC cont T4502.994
[green_content]

40%*

Typ kleju

EVAC

Gęstość / ciężar właściwy

1,05 kg/dm³ (20°C)

pH

5

Lepkość

650 mPas (Brookfield RVT, 2/20, 20°C)

Temperatura nakładania

+18–25°C

Przechowywanie

W oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze powyżej 20°C przez 12 miesięcy. Po długim przechowywaniu wymieszać przed użyciem.

Sposób użycia

Urządzenia zmywać wodą, przed zaschnięciem kleju. Zaschniętą warstwę kleju można usunąć ksylenem.

Informacje dodatkowe

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej produktu są oparte na naszych badaniach i wiedzy praktycznej. Dane techniczne dotyczą warunków znormalizowanych. Wydajność produktu i efekt końcowy zależą od lokalnych warunków pracy. Na efekt końcowy wpływają w istotny sposób również metody pracy. Gwarantujemy wysoką jakość produktów zgodnie z wdrożonym Systemem Zarządzania Jakością. Nie możemy być w żaden sposób odpowiedzialni za niewłaściwe użycie produktu ani panujące warunki, na które nie mamy wpływu, dlatego nie możemy odpowiadać za efekt końcowy. Użytkownik produktu musi sprawdzić jego przydatność do zamierzonego zastosowania.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Używać rękawic ochronnych. Zapoznać się z kartą charakterystyki produktu. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.

Certyfikacja dla kontaktu produktu z żywnością
The Nordic Swan Nordycka EKO-etykieta z Białym Łabędziem
Znak pochodzenia
GREEN CONTENT 40%*