Kiilto Hydrablock
Bariera

Dwuskładnikowa, niezawierająca rozpuszczalników i lepka bariera zapobiegająca uwalnianiu niebezpiecznych substancji z materiałów budowlanych do powietrza wewnątrz pomieszczeń. Nadaje się również do kontrolowania wilgotności kapilarnej i dyfuzyjnej.

Cechy produktu

  • wytrzymałą, suchą i niezawierającą rozpuszczalników barierę Hydrablock można poziomować oraz układać na niej płytki
  • bariera chroniąca przed związkami LZO oraz WWA i radonem
  • do kontrolowania wilgoci kapilarnej i dyfuzyjnej
  • bardzo wysoka gęstość po nałożeniu tylko dwóch warstw, bez konieczności stosowania podkładu
  • lepka, umożliwiająca impregnację porowatych podłoży; łatwość w uzyskaniu odpowiedniego zużycia

Do pobrania

Zastosowanie

Kiilto Hydrablock to dwuskładnikowy produkt stanowiący podkład i barierę, który zatrzymuje niebezpieczne substancji uwalniane z materiałów budowlanych do powietrza wewnątrz pomieszczeń.

Gęstość / ciężar właściwy

wymieszać ok. 1,1 kg/l

Siła wiązania

> 2 MPa (EN 13813)

Proporcja mieszania

części wagowe: 2,4:1.

Kolor mieszaniny

żółtawy

Żywotność

Mieszanka szybko nagrzewa się w pojemniku, co skraca jej żywotność. Po wymieszaniu jak najszybciej nałożyć na podłogę.

Czas zachowania właściwości roboczych

ok. 30 min (20°C, wylewanie na podłogę)

Temperatura nakładania

Temperatura nakładania: 10–25°C

Wielkości opakowania

Kiilto Hydrablock: 8,5 kg
Utwardzacz Kiilto Hydrablock: 3,5 kg.

Klasa ogniowa

B FL-s1

Zdatność do powlekania

10–24 godz. (20°C). W przypadku przekroczenia zalecanego czasu należy pamiętać o posypaniu warstwy piaskiem (patrz Instrukcja użytkowania).

Przechowywanie

Można przechowywać w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze powyżej 5°C przez 12 miesięcy.

Sposób użycia

Odpowiednie podłoże: równy, stały i czysty beton. Wytrzymałość wiązania podłoża powinna wynosić min. 1,5 MPa. Usunąć wszelkie materiały, które mogą osłabiać przyczepność, takie jak mleczko cementowe, olej, wosk lub pył. Maks. zawartość wilgoci w podłożu 97% wilgotności względnej. Uwzględnić ciśnienie hydrostatyczne w konstrukcjach. Podczas poziomowania, układania płytek lub powlekania za pomocą Kiilto Hydrablock należy wziąć pod uwagę kurczliwość nowej betonowej podłogi. Należy również uwzględnić wszelkie możliwe ograniczenia dotyczące stosowanych produktów.
W przypadku stosowania Kiilto Hydrablock jako podkładu należy nałożyć jedną warstwę (ok. 300 g/m²) lub 2–3 warstwy (przy całkowitym zużyciu 700 g/m²) zgodnie z instrukcją zastosowanego systemu powlekania. W przypadku stosowania produktu w funkcji bariery należy nałożyć 2–3 warstwy (przy całkowitym zużyciu 700 g/m²).
Zmieszać ze sobą składniki pełnych opakowań. Powoli mieszać, aby uniknąć dostawania się powietrza do mieszaniny. Wylać mieszaninę na podłogę i wyrównać gumową pacą. Użyć wałka o krótkim włosiu na całej powierzchni w celu wyrównania grubości warstwy. W razie potrzeby nałożyć drugą i trzecią warstwę w taki sam sposób. Czas pracy wynosi ok. 30 min (20°C). Czas schnięcia pomiędzy kolejnymi warstwami wynosi ok. 10–24 godz. (20°C). Umyć narzędzia acetonem.
Mieszanka będzie wytwarzać dużo ciepła w pojemniku. Zaleca się jak najszybsze nakładanie produktu na podłogę, aby uniknąć nadmiernego rozgrzania. Nie należy zostawiać pojemnika z produktem w pobliżu materiałów łatwopalnych.
Temperatura oraz wilgotność materiałów i powietrza wpływają na proces utwardzania. Odpowiednia temperatura nakładania wynosi 10–25°C (min. 5°C, również przez pierwsze 24 godziny). Temperatura podłoża powinna być znacznie wyższa od punktu rosy (przez pierwsze 24 godziny). Produkt osiąga swoje docelowe właściwości w ciągu tygodnia (20°C)
Podłogę, na której zastosowano środek Kiilto Hydrablock, należy pokryć w ciągu 24 godzin od ostatniego nałożenia. Jeśli po wyschnięciu Kiilto Hydrablock nie pokryje odpowiednio całej powierzchni, posypać piaskiem ostatnią warstwę zaraz po nałożeniu, aby zapewnić właściwe przyleganie. (Ok. 0,5–1,5 mm, ok. 2 kg/m²). Przed powlekaniem lub poziomowaniem ostrożnie odkurzyć luźny piasek.

Informacje dodatkowe

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej produktu są oparte na naszych badaniach i wiedzy praktycznej. Dane techniczne dotyczą warunków znormalizowanych. Wydajność produktu i efekt końcowy zależą od lokalnych warunków i metod pracy. Na efekt końcowy wpływają w istotny sposób również metody pracy. Gwarantujemy wysoką jakość produktów zgodnie z naszym Systemem Zarządzania Jakością. Nie możemy być w żaden sposób odpowiedzialni za niewłaściwe użycie produktu ani panujące warunki, na które nie mamy wpływu, dlatego nie możemy odpowiadać za efekt końcowy. Użytkownik produktu musi sprawdzić jego przydatność do zamierzonego zastosowania.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Używać rękawic ochronnych. Zapoznać się z kartą charakterystyki produktu. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.

M1 -  Znak klasy emisji dla materiałów budowlanych
Znak CE
LEED