Zastosowanie

Kiilto FP jest organicznym utwardzaczem do stosowania z klejem Kiilto Fireproof 10. Utwardzacz przyspiesza pełne utwardzenie spoiny klejowej. Zalecamy używanie automatycznego sprzętu mieszającego w przypadku dodawania utwardzacza Kiilto FP do kleju Kiilto Fireproof 10. Zastosowanie — patrz karta danych technicznych kleju Kiilto Fireproof 10.

Wielkość opakowania Kod Produktu
Kiilto FP hardener 20 l T2364.020
Konsystencja

Ciecz o niskiej lepkości

Gęstość / ciężar właściwy

ok. 1,1 kg/dm³

pH

Mieszanina 11,3

Kolory

Przezroczysty

Proporcja mieszania

100:2 – części wagowe (żywica:utwardzacz)

Lepkość

2,4-2,5 mPas (25°C)

Lepkość mieszaniny

50 000 mPas

Czas powstawania błony

1-3 min

Utwardzanie przez

2-48 h

Przechowywanie

Przechowywać w szczelnie , oryginalnie zamkniętym opakowaniu przy temperaturze +10-+25°C, w suchym i ciemnym miejscu. Nie przechowywać w pojemnikach zawierających włókno szklane. Okres trwałości w optymalnych warunkach wynosi co najmniej 18 miesięcy.

Sposób użycia

Dodaj utwardzacz Kiilto FP do żywicy Kiilto Fireproof 10 i dokładnie wymieszaj. Przestrzegaj dokładnych proporcji mieszania. Dociśnij klejone elementy natychmiast po nałożeniu kleju. Wybierając urządzenie mieszające upewnij się, że materiałem uszczelniającym jest albo guma EPM lub politetrafluoroetylen (PTFE) (np. Teflon®). Inne materiały uszczelniające mogą z czasem puchnąć i kruszyć się.

Informacje dodatkowe

Informacje zawarte w tej karcie charakterystyki produktu oparte są na naszych badaniach i dostępnej wiedzy. Podane dane techniczne dotyczą warunków znormalizowanych. Wydajność produktu i wynik końcowy zależą od lokalnych warunków pracy i metod. Na wynik końcowy wpływają w sposób istotny metody pracy. Gwarantujemy wysoką jakość naszych produktów zgodnie z naszym Systemem zarządzania jakością. W związku z wielością i różnorodnością materiałów oraz warunków w jakich nasze produkty są stosowane, nie odpowiadamy za uzyskany wynik końcowy. Użytkownik produktu musi sprawdzić jego przydatność do zamierzonego zastosowania.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Należy używać rękawic ochronnych. Karta charakterystyki substancji dostępna na zapytanie. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.

Znak pochodzenia