Zastosowanie

Kiilto FP 1000 jest jednoskładnikowym klejem, który tworzy mocną i lekko elastyczną spoinę. Nie zawiera izocyjanianów ani rozpuszczalników. Ze względu na właściwości tiksotropowe Kiilto FP 1000 idealnie nadaje się do nakładania pacą na ścianach i sufitach. Klej jest klasyfikowany jako ognioodporny zgodnie z przepisami IMO FTPC Resolution MSC.61 (67) Part 5 oraz ma certyfikat MED (koło sterowe). Klej ma znak CE i spełnia wymagania normy emisji M1 dla materiałów budowlanych. Kiilto FP 1000 nadaje się do przyklejania np. płytek ceramicznych lub mozaiki szklanej do metalu, PVC i betonu. Siła klejenia spełnia wymagania norm EN 12003 i EN 1348 po próbach odporności na wodę.

Wielkość opakowania Kod Produktu
Kiilto FP 1000 14 kg/10 l T2454.010
Konsystencja

Niespływająca pasta

Gęstość / ciężar właściwy

ok. 1,45 kg/dm³

Kolory

Złamana biel

Wytrzymałość na rozciąganie

3,5 N/mm² (DIN53504)

Wydłużenie przy zerwaniu

65% (DIN53504)

Czas schnięcia otwartego

ok. 30 min (20°C, wilg. względna 50%)

Szybkość utwardzania

Fugowanie po 30 min - 2 h (20°C)

Zużycie

300–1000 g/m²

Wielkości opakowania

10 l

Mrozoodporność

Chronić przed zamarznięciem. Po utwardzeniu produkt jest mrozoodporny.

Przechowywanie

W szczelnie zamkniętym, nieotwieranym opakowaniu w temperaturze 10–25°C przez 6 miesięcy.

Sposób użycia

Klejone powierzchnie muszą być czyste. Usunąć z klejonych powierzchni utleniony nalot, tłuszcz i inne zanieczyszczenia przy użyciu środka Kiilto Maalarinpesu lub rozpuszczalnika albo przez przeszlifowanie. Przy nakładaniu kleju do płytek Kiilto FP 1000 na beton, wilgotność względna powierzchni może wynosić maks. 90%. Nałożyć klej pacą lub innym narzędziem do nakładania na jedną lub obie powierzchnie, które mają zostać połączone. Usunąć świeże plamy kleju za pomocą kawałka tkaniny i wyczyścić powierzchnię acetonem lub ksylenem. Utwardzony klej może zostać usunięty tylko mechanicznie. Zalecamy stosowanie kleju w temperaturze pokojowej. Klejenie można jednak przeprowadzać w temperaturze niższej od temperatury pokojowej (nawet przy 5–10°C), ale w takich warunkach czas utwardzania znacznie się wydłuży, a smarowność pogorszy się.

Informacje dodatkowe

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej produktu oparte są na naszych badaniach i dostępnej wiedzy. Powyższe dane techniczne dotyczą warunków znormalizowanych. Wydajność produktu i wynik końcowy zależą od lokalnych warunków pracy i metod. Gwarantujemy wysoką jakość naszych produktów zgodnie z naszym systemem zarządzania jakością. Nie możemy być w żaden sposób odpowiedzialni za niewłaściwe użycie produktu ani panujące warunki, na co nie mamy wpływu, dlatego nie możemy być odpowiedzialni za wynik końcowy. Użytkownik produktu musi sprawdzić jego przydatność do zamierzonego zastosowania.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Należy używać rękawic ochronnych. Zapoznać się z kartą charakterystyki produktu. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.