Kiilto Fireproof P2
Opóźniacz ognia do papieru i tektury

Kiilto Fireproof P2 to środek zmniejszający palność (opóźniacz płomieni) do papieru i tektury. Klasę palności E (zgodnie z normą SFS-EN ISO 11925-2) można uzyskać na tekturze falistej przy nanoszeniu 10 g/m2.

Cechy produktu

  • Nie wpływa na inne właściwości papieru ani tektury
  • Przyjazny dla środowiska
  • Bezwonny produkt końcowy
  • Produkt końcowy nadaje się do recyklingu
.

Do pobrania

Zastosowanie

Kiilto Fireproof P2 to środek zmniejszający palność do papieru i tektury falistej. Można go nakładać metodą natryskową lub wałkiem (druk fleksograficzny, wklęsłodruk). Znacząco zwiększa ochronę przeciwpożarową produktu nawet przy dawce nanoszenia wynoszącej 10% w stosunku do wagi produktu końcowego. Zawartość stała: 27%

Typ kleju

Środek zmniejszający palność do papieru i tektury falistej

Konsystencja

Ciecz o niskiej lepkości

Gęstość / ciężar właściwy

1,15–1,20 g/m²

pH

13

Kolory

jasnoszary

Lepkość

Din 4: 19 s

Mrozoodporność

Chronić przed zamarznięciem.

Przechowywanie

6 miesięcy

Sposób użycia

Produkt jest używany jako taki. Produkt jest nanoszony tak jak farba drukarska. W razie potrzeby do czyszczenia maszyn i rozcieńczania (jeśli to konieczne) środka Fireproof P2 należy używać wody.

Informacje dodatkowe

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej produktu oparte są na naszych badaniach i praktycznej wiedzy. Dane techniczne dotyczą warunków znormalizowanych. Wydajność produktu i efekt końcowy zależą od lokalnych warunków i metod pracy. Na efekt końcowy wpływają w istotny sposób również metody pracy. Gwarantujemy wysoką jakość produktów zgodnie z naszym systemem zarządzania jakością. Nie możemy być w żaden sposób odpowiedzialni za niewłaściwe użycie produktu ani panujące warunki, na które nie mamy wpływu, dlatego nie możemy odpowiadać za efekt końcowy. Użytkownik musi sprawdzić przydatność produktu do zamierzonego zastosowania.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Używać rękawic ochronnych. Zapoznać się z kartą charakterystyki produktu. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.

Znak pochodzenia