Zastosowanie

Kiilto Cleaner 305 jest średnio-szybko parującym hydrofilowym środkiem czyszczącym. Zalety Kiilto Cleaner 305 to wydajność, brak nieprzyjemnego zapachu i wysoka temperatura wrzenia. Kiilto Cleaner 305 jest używany do czyszczenia narzędzi i świeżych plam z kleju na bazie polimeru modyfikowanego silanami (SMP), szczególnie gdy pożądany jest bezwonny rozpuszczalnik.

Wielkość opakowania Kod Produktu
Kiilto Cleaner 305 800 g/1 l T5424.935
Typ kleju

rozpuszczalnik węglowodorowy

Konsystencja

ciecz o niskiej lepkości

Gęstość / ciężar właściwy

0,835 kg/dm³

Kolory

przezroczysty

Mrozoodporność

nie zamarza

Przechowywanie

W szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze +10–25°C przez 24 miesiące.

Sposób użycia

Kiilto Cleaner 305 jest stosowany w stanie nierozcieńczonym. W celu usunięcia uporczywych zabrudzeń środek czyszczący należy pozostawić na powierzchni przez dłuższy czas. Części można również zanurzyć w preparacie Kiilto Cleaner 305 w celu ich oczyszczenia. Przed czyszczeniem należy upewnić się, że czyszczony materiał jest odporny na działanie rozpuszczalnika.

Informacje dodatkowe

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej produktu oparte są na naszych badaniach i wiedzy praktycznej. Dane techniczne dotyczą warunków znormalizowanych. Wydajność produktu i wynik końcowy zależą od lokalnych warunków pracy i metod. Na wynik końcowy w istotny sposób wpływają metody pracy. Gwarantujemy wysoką jakość naszych produktów zgodnie z naszym systemem zarządzania jakością. Nie możemy być w żaden sposób odpowiedzialni za niewłaściwe użycie produktu ani panujące warunki, na co nie mamy wpływu, dlatego nie możemy odpowiadać za wynik końcowy. Warunkiem prawidłowego użycia produktu jest zapoznanie się przez użytkownika z treścią instrukcji postępowania oraz opisu procedury, jeśli zostały dostarczone.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Używać rękawic ochronnych. Zapoznać się z kartą charakterystyki produktu. Więcej informacji na temat produktów i utylizacji opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.