Zastosowanie

Kiilto Cleaner 304 jest przeznaczony do czyszczenia maszyn aplikujących kleje topliwe Kiiltomelt.

Wielkość opakowania Kod Produktu
*Kiilto Cleaner 304 5 kg T2368.005
Typ kleju

Epoksydowany olej sojowy

Gęstość / ciężar właściwy

ok. 0,995 (MC 06/DIN 51757)

Kolory

Żółtawy

Przechowywanie

Szczelnie zamknięte opakowanie w temperaturze +10–25°C przez 18 miesięcy

Sposób użycia

1. Wymontować dysze.
2. Usunąć jak najwięcej kleju z całej maszyny.
3. Usunąć również największe resztki kleju z dna i ścian zbiornika topienia kleju.
4. Włączyć zbiornik topienia i odczekać, aż osiągnie właściwą temperaturę w zakresie +120–140°C.
5. Napełnić zbiornik środkiem czyszczącym Sitomelt Cleaner tak, aby wszystkie przeznaczone do czyszczenia części były zanurzone w środku czyszczącym.
6. Odczekać co najmniej godzinę, aż środek czyszczący zacznie działać. Im bardziej zabrudzone części, tym dłuższy wymagany czas.
7. Otworzyć dolny zawór w celu opróżnienia zbiornika.
8. W razie potrzeby powtórzyć procedurę.
9. Po opróżnieniu ponownie napełnić zbiornik nowym klejem i podgrzać do temperatury +130°C.
10. Spuścić resztki kleju za pomocą węża (sprawdzić, czy wszystkie dysze zostały wymontowane). Kontynuować płukanie aż do całkowitego usunięcia środka czyszczącego z układu.
11. Zamontować dysze na swoim miejscu i napełnić nowym klejem.

Informacje dodatkowe

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej produktu oparte są na naszych badaniach i wiedzy praktycznej. Dane techniczne dotyczą warunków znormalizowanych. Wydajność produktu i wynik końcowy zależą od lokalnych warunków pracy i metod. Gwarantujemy wysoką jakość produktów zgodnie z naszym Systemem Zarządzania Jakością. Nie możemy być w żaden sposób odpowiedzialni za niewłaściwe użycie produktu ani panujące warunki, na co nie mamy wpływu, dlatego nie możemy odpowiadać za wynik końcowy. Użytkownik produktu musi sprawdzić jego przydatność do zamierzonego zastosowania.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Używać rękawic ochronnych. Zapoznać się z kartą charakterystyki produktu. Więcej informacji na temat produktów i utylizacji opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.