Środek czyszczący do urządzeń i dysz do nanoszenia kleju dwuskładnikowego.

Linki

Do pobrania

Zastosowanie

Kiilto Cleaner 302 to środek czyszczący nowej generacji charakteryzujący się dużo wyższym stopniem bezpieczeństwa dla użytkownika i środowiska niż tradycyjne rozpuszczalniki o wysokiej lotności i łatwopalności, np. aceton, toluen, chlorek metylenu i eter glikolu. Jego rozpuszczalność w większości rozpuszczalników organicznych jest bardzo wysoka przy niskiej zawartości wody. Kiilto Cleaner 302 posiada specjalne właściwości: skuteczność, bardzo niska toksyczność, niskie odparowanie, wysoka temperatura wrzenia i słaby zapach. Kiilto Cleaner 302 jest stosowany do czyszczenia dysz i mieszalników urządzeń do nanoszenia dwuskładnikowych klejów poliuretanowych. Stosowany jest również do usuwania świeżych plam i zabrudzeń kleju.

Wielkość opakowania Kod Produktu
Kiilto Cleaner 302 20 kg/20 l T2590.020
Kiilto Cleaner 302 200 kg/200 l T2590.200
Konsystencja

Ciecz o niskiej lepkości

Gęstość / ciężar właściwy

ok. 1,1 kg/dm³

Kolory

Przezroczysty

Przechowywanie

W szczelnie oryginalnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze +10-25°C przez 18 miesięcy.

Sposób użycia

Kiilto Cleaner 302 jest stosowany w stanie nierozcieńczonym. W razie potrzeby poczekaj, aby środek czyszczący mógł działać dłużej. Narzędzia należy zanurzyć w preparacie Kiilto Cleaner 302 w celu ich oczyszczenia. UWAGA! W przypadku stosowania środka czyszczącego Kiilto Cleaner 302 do czyszczenia mieszalników do klejów poliuretanowych upewnij się, że materiałem uszczelniającym jest guma EPM lub politetrafluoroetylen (PTFE) (np. Teflon®). Inne materiały uszczelniające mogą z czasem puchnąć i kruszyć się.

Informacje dodatkowe

Informacje zawarte w tej karcie charakterystyki produktu oparte są na naszych badaniach i dostępnej wiedzy. Podane dane techniczne dotyczą warunków znormalizowanych. Wydajność produktu i wynik końcowy zależą od lokalnych warunków pracy. Na wynik końcowy wpływają w sposób istotny również metody pracy. Gwarantujemy wysoką jakość naszych produktów zgodnie z naszym Systemem zarządzania jakością. W związku z wielością i różnorodnością materiałów oraz warunków w jakich nasze produkty są stosowane, nie odpowiadamy za uzyskany wynik końcowy. Użytkownik produktu musi sprawdzić jego przydatność do zamierzonego zastosowania.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Należy używać rękawic ochronnych. Karta charakterystyki substancji dostępna na zapytanie. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.

Znak pochodzenia