Środek czyszczący do urządzeń i dysz do nanoszenia kleju 1-składnikowego.

Linki

Do pobrania

Zastosowanie

Kiilto Cleaner 301 służy do czyszczenia dysz i innych elementów urządzeń do nanoszenia klejów poliuretanowych. Stosowany jest również do usuwania pozostałości i plam po kleju.

Wielkość opakowania Kod Produktu
*Kiilto Cleaner 301 200 l/200 kg T2334.200
Konsystencja

Ciecz o niskiej lepkości

Gęstość / ciężar właściwy

ok. 1,0 kg/dm³

Kolory

Przezroczysty

Warunki robocze

Temperatura wrzenia 213°C, temperatura zapłonu 91°C

Przechowywanie

W oryginalnym szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze powyżej 1°C przez 18 miesięcy. Po długim przechowywaniu przed użyciem wymieszać.

Sposób użycia

Kiilto Cleaner 301 używać bez rozcieńczania. W razie potrzeby pozostawić środek czyszczący na dłużej na powierzchni. Czyszczone elementy można także zanurzyć w Kiilto Cleaner 301. UWAGA! Jeśli środek Kiilto Cleaner 301 jest używany do czyszczenia urządzenia do mieszania poliuretanu, uszczelka musi być wykonana z gumy EPDM lub politetrafluoroetylenu (np. Teflon®). Uszczelki z innych materiałów mogą z czasem puchnąć i kruszyć się.

Nie wylewać produktu do kanalizacji, lecz oddać do miejscowego punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych.

Informacje dodatkowe

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej produktu oparte są na naszych badaniach i dostępnej wiedzy. Powyższe dane techniczne dotyczą warunków znormalizowanych. Wydajność produktu i wynik końcowy zależą od lokalnych warunków pracy i metod. Gwarantujemy wysoką jakość naszych produktów zgodnie z Systemem zarządzania jakością KIILTO. Nie możemy być w żaden sposób odpowiedzialni za niewłaściwe użycie produktu lub panujące warunki, na co nie mamy wpływu, dlatego nie możemy być odpowiedzialni za wynik końcowy. Użytkownik produktu musi sprawdzić jego przydatność do zamierzonego zastosowania.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Należy używać rękawic ochronnych. Zapoznać się z kartą charakterystyki substancji. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.