Skuteczny środek czyszczący do urządzeń i dysz do nanoszenia kleju dwuskładnikowego.

Linki

Do pobrania

Zastosowanie

Kiilto Cleaner 300 jest średnio-/wolno-parującym hydrofilowym środkiem czyszczącym. Jego zalety to wydajność, niska toksyczność i wysoki punkt wrzenia. Jest stosowany do czyszczenia dysz i mieszalników urządzeń do nanoszenia dwuskładnikowych klejów poliuretanowych. Stosowany jest również do usuwania świeżych plam i zabrudzeń kleju.

Wielkość opakowania Kod Produktu
Kiilto Cleaner 300 195 kg/200 l T5473.200
Kiilto Cleaner 300 20 kg/20 l T5473.020
Typ kleju

Rozpuszczalnik

Konsystencja

Przezroczysta ciecz o niskiej lepkości

Gęstość / ciężar właściwy

ok. 0,95 kg/dm³

Przechowywanie

Szczelnie, oryginalnie zamknięte opakowanie w temperaturze +10-25°C przez 18 miesięcy. Nie przechowywać w pojemniku z włókna szklanego.

Sposób użycia

Kiilto Cleaner 300 jest stosowany w stanie nierozcieńczonym. Do usuwania uporczywego brudu środek czyszczący należy pozostawić na powierzchni przez dłuższy czas. Części należy zanurzyć w preparacie Kiilto Cleaner 300 w celu ich oczyszczenia. W przypadku stosowania środka czyszczącego Kiilto Cleaner 300 do czyszczenia mieszalników do dwuskładnikowych klejów poliuretanowych upewnij się, że materiałem uszczelniającym jest guma EPM lub politetrafluoroetylen (PTFE) (np. Teflon®). Inne materiały uszczelniające mogą z czasem puchnąć i kruszyć się.

Informacje dodatkowe

Informacje zawarte w tej karcie charakterystyki produktu oparte są na naszych badaniach i dostępnej wiedzy. Podane dane techniczne dotyczą warunków znormalizowanych. Wydajność produktu i wynik końcowy zależą od lokalnych warunków pracy. Na wynik końcowy wpływają w sposób istotny również metody pracy. Gwarantujemy wysoką jakość naszych produktów zgodnie z naszym Systemem zarządzania jakością. W związku z wielością i różnorodnością materiałów oraz warunków w jakich nasze produkty są stosowane, nie odpowiadamy za uzyskany wynik końcowy. Użytkownik produktu musi sprawdzić jego przydatność do zamierzonego zastosowania.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Należy używać rękawic ochronnych. Karta charakterystyki substancji dostępna na zapytanie. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.

Znak pochodzenia