Kiilto Airblock Fiber

Jednoskładnikowy środek uszczelniający w formie pasty, wzmocniony włóknem, na bazie wody i bez rozpuszczalników. Można go nakładać pędzlem lub wałkiem na powierzchnie pionowe, poziome i sufitowe.

Cechy produktu

  • bardzo elastyczna powłoka uszczelniająca wycieki powietrza
  • w formie pasty
  • zdatna do pomalowania
  • do uszczelniania przepustów, łączeń ze ścianą ram okiennych i drzwiowych, łączeń pomiędzy podłogami a ścianami oraz łączeń pomiędzy ścianami a sufitami.
  • do stosowania w pomieszczeniach
  • atest EPD jako bariera radonowa

Do pobrania

Zastosowanie

Wypełniająca powłoka w formie pasty, bardzo elastyczna, na bazie wody, zapobiega wyciekom powietrza. Produkt łatwy do nakładania. Doskonałe przyleganie do różnych rodzajów podłoża. Nadaje się do powierzchni pionowych, poziomych i sufitowych, w miejscach łączeń, a także przepustów. Nadaje się do nieogrzewanych wnętrz. Może być używany jako uszczelnienie przed przedostawaniem się radonu.

Typ kleju

Hybrydowy SBR

Konsystencja

Pasta wzmacniana włóknami

Gęstość / ciężar właściwy

1.25

pH

ok. 9

Kolory

Biały

Siła wiązania

Różne podłoża Beton: 2,1 MPa
Mieszanka do poziomowania szorstkiej podłogi: 1,3 MPa (Kiilto 70)
Płynny środek poziomujący: 1,6 MPa (Kiilto TopPlan)
Tynk ścienny: 2,7 MPa (Kiilto CR DF)
Cegła: 1,8 MPa
Płyta wiórowa: 1,5 MPa
Stal nierdzewna (metal): 2,1 MPa
Aluminium: 1,9 MPa
Kiilto Block: 2,8 MPa
Kiilto Hydrablock: 2,7 MPa
Cegła wapienno-piaskowa, płyta wiórowa i płyty gipsowe: przyczepność przekracza wytrzymałość podłoża

Przepuszczalność pary wodnej

Sd = 18 m
Przepuszczalność pary (EN ISO 12572:2001 warunek A)

Lepkość

Ok. 65 000 mPas

Certyfikaty i atesty

M1

Temperatura nakładania

+15–25 °C

Wielkości opakowania

10 kg / 8.1 L

Mrozoodporność

Zamarza

Odporność na temperaturę po wyschnięciu

-20…+70 °C

Pokrycie

Ok. 1 kg/m²

Naprawa pęknięć

3,8 mm (EN 1062-7 (mod)), a z użyciem taśmy
Kiilto Kerasafe lub butylowej >10 mm

Grubość warstwy

ok. 0,4 mm sucha
ok. 0,9 mm mokra

Przechowywanie

Przechowywanie w temperaturze powyżej 1 °C w szczelnie zamkniętym oryginalnym pojemniku przez maks. 1 rok.

Sposób użycia

Produkt należy wymieszać przed użyciem. Usunąć wszelkie zanieczyszczenia, które mogą pogorszyć przyczepność, w tym luźny materiał, kurz, brud i osad soli. Wypełnić wgniecenia i otwory. Nałożyć dwie równe warstwy preparatu Airblock Fiber. Drugą powłokę można nałożyć bezpośrednio po pierwszej (mokrą na mokro). Czas schnięcia zależy od panujących warunków i grubości warstwy.
W razie potrzeby preparat Kiilto Airblock Fiber można stosować z taśmą uszczelniającą Kiilto Butyylinauha lub Kiilto KeraSafe Saumanauha.
Podłoża porowate można zagruntować rozcieńczonym (1:1) Kiilto Keraprimer, jeśli to konieczne, przed nałozeniem Kiilto Airblock Fiber.
Gdy Airblock Fiber nie jest pokryty - jego odporność na zniszczenie i światło UV jest ograniczona. Należy rozpatrywać pokrywanie Airblock Fiber oddzielnie dla każdego przypadku.

Narzędzia: pędzel lub wałek.
ŚCIANA pokryta Kiilto Airblock Fiber może być :
1. Pozostawiona jako powierzchnia ostateczna.
2. Pomalowana standardową wodorozcieńczalną farbą wykończeniową odpowiednią do stosowania wewnątrz pomieszczeń, np. w pomieszczeniach zamkniętych. Tikkurila Luja lub Teknos Trend.
3. Wygładzona tynkiem Kiilto Pro LM lub Kiilto Pro LW i pomalowana.

PODŁOGA zabezpieczona Kiilto Airblock Fiber może być:
1. Wyłożona płytkami, jeśli podłoga jest wystarczająco prosta i równa. Płytki układa się bezpośrednio na powierzchni Kiilto Airblock, bez użycia podkładu. Użyj kleju do podłóg Kiilto Floorfix DF lub Kiilto Floorfix DF Rapid.
2. Wykończona luźnym parkietem lub laminatem, sprawdzając najpierw,
czy podłoga jest wystarczająco prosta i równa.
3. Wyrównana za pomocą samopoziomującego kleju, jeśli chcesz położyć wykładziny (klejone lub układane luzem), takie jak podłogi z tworzyw sztucznych, płytki lub podłogi z desek winylowych (z wyjątkiem parkietu klejonego do podłoża).
Powierzchnia Kiilto Airblock FIBER przeznaczona do wypoziomowania musi być wolna od jakichkolwiek materiałów zmniejszających przyczepność. Przed wyrównaniem powierzchnię Kiilto Airblock FIBER zagruntować Kiilto Pro Fix Primer. Użyj masy wygładzającej Kiilto TopPlan DF do grubości 10 mm, a jeśli potrzebujesz grubszej warstwy, wylewki wyrównującej Kiilto Floor Heat DF lub masy wyrównującej podłogę Kiilto Tasoflex. Powierzchnia Kiilto Airblock FIBER przeznaczona do wypoziomowania musi być wolna od jakichkolwiek materiałów zmniejszających przyczepność. Minimalna grubość masy wyrównującej: Pomieszczenia o małym natężeniu ruchu, np. obszary mieszkalne 5 mm. Pomieszczenia o średnim natężeniu ruchu, takie jak biura i sale konferencyjne 10 mm.

Informacje dodatkowe

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej produktu oparte są na naszych badaniach i praktycznej wiedzy. Dane techniczne dotyczą pracy w warunkach znormalizowanych. Wydajność produktu i efekt końcowy zależą od lokalnych warunków i metod pracy. Na efekt końcowy wpływają w istotny sposób również metody pracy. Gwarantujemy wysoką jakość produktów zgodnie z naszym Systemem Zarządzania Jakością. Nie możemy być w żaden sposób odpowiedzialni za niewłaściwe użycie produktu ani panujące warunki, na które nie mamy wpływu, Tym samym nie możemy odpowiadać za efekt końcowy. Aby prawidłowo korzystać z produktu, należy zapoznać się z broszurą produktu, instrukcją postępowania i kartą charakterystyki dostępną pod adresem www.kiilto.pl

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Używać rękawic ochronnych. Zapoznać się z kartą charakterystyki produktu. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.