Kiilto Airblock Fiber

Jednoskładnikowy środek uszczelniający w formie pasty, wzmocniony włóknem, na bazie wody i bez rozpuszczalników. Można go nakładać pędzlem lub wałkiem na powierzchnie pionowe, poziome i sufitowe.

Cechy produktu

  • bardzo elastyczna powłoka uszczelniająca wycieki powietrza
  • w formie pasty
  • rozprowadzanie za pomocą malowania
  • do uszczelniania przepustów, łączeń okiennych i drzwiowych, łączeń pomiędzy podłogami a ścianami oraz łączeń pomiędzy ścianami a sufitami. Do zastosowań w pomieszczeniach.

Do pobrania

Zastosowanie

Wypełniająca powłoka w formie pasty, bardzo elastyczna, na bazie wody, zapobiega wyciekom powietrza. Produkt łatwy do nakładania. Doskonałe przyleganie do różnych rodzajów podłoża. Nadaje się do powierzchni pionowych, poziomych i sufitowych, łączeń, a także przepustów. Nadaje się do nieogrzewanych przestrzeni wewnętrznych.Może być używany jako uszczelnienie przed przedostawaniem się radonu.

Typ kleju

Hybrydowy SBR

Konsystencja

Pasta wzmacniana włóknem

Gęstość / ciężar właściwy

1.25

pH

ok. 9

Kolory

Biały

Siła wiązania

Różne podłoża Beton: 2,1 MPa
Mieszanka do poziomowania szorstkiej podłogi: 1,3 MPa (Kiilto 70)
Płynny środek poziomujący: 1,6 MPa (Kiilto TopPlan)
Tynk ścienny: 2,7 MPa (Kiilto CR DF)
Cegła: 1,8 MPa
Płyta wiórowa: 1,5 MPa
Stal nierdzewna (metal): 2,1 MPa
Aluminium: 1,9 MPa
Kiilto Block: 2,8 MPa
Kiilto Hydrablock: 2,7 MPa
Cegła wapienno-piaskowa, płyta wiórowa i płyty gipsowe: przyczepność przekracza wytrzymałość podłoża

Przepuszczalność pary wodnej

Sd = 18 m
Przepuszczalność pary (EN ISO 12572:2001 warunek A)

Lepkość

Ok. 65 000 mPas

Certyfikaty i atesty

M1

Temperatura nakładania

+15–25 °C

Wielkości opakowania

10 kg / 8.1 L

Mrozoodporność

Zamarza

Odporność na temperaturę po wyschnięciu

-20…+70 °C

Pokrycie

Ok. 1 kg/m²

Naprawa pęknięć

3,8 mm (EN 1062-7 (mod))

Grubość warstwy

ok. 0,4 mm

Przechowywanie

Przechowywanie w temperaturze powyżej 1 °C w szczelnie zamkniętym oryginalnym pojemniku przez maks. 1 rok.

Sposób użycia

Produkt należy wymieszać przed użyciem. Usunąć wszelkie zanieczyszczenia, które mogą pogorszyć przyczepność, w tym luźny materiał, kurz, brud i osad soli. Wypełnić wgniecenia i otwory. Nałożyć dwie równe warstwy preparatu Airblock Fiber. Drugą powłokę można nałożyć bezpośrednio po pierwszej (mokrą na mokro). Czas schnięcia zależy od panujących warunków i grubości warstwy.
W razie potrzeby preparat Kiilto Airblock Fiber można stosować z taśmą uszczelniającą Kiilto Butyylinauha lub Kiilto KeraSafe Saumanauha.
Gdy Airblock Fiber nie jest pokryty jego odporność na zniszczenie i światło UV jest ograniczona. Należy rozpatrywać pokrywanie Airblock Fiber oddzielnie dla każdego przypadku.

Narzędzia: pędzel lub wałek.

Informacje dodatkowe

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej produktu oparte są na naszych badaniach i praktycznej wiedzy. Dane techniczne dotyczą pracy w warunkach znormalizowanych. Wydajność produktu i efekt końcowy zależą od lokalnych warunków i metod pracy. Na efekt końcowy wpływają w istotny sposób również metody pracy. Gwarantujemy wysoką jakość produktów zgodnie z naszym Systemem Zarządzania Jakością. Nie możemy być w żaden sposób odpowiedzialni za niewłaściwe użycie produktu ani panujące warunki, na które nie mamy wpływu, Tym samym nie możemy odpowiadać za efekt końcowy. Aby prawidłowo korzystać z produktu, należy zapoznać się z broszurą produktu, instrukcją postępowania i kartą charakterystyki dostępną pod adresem www.kiilto.pl

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Używać rękawic ochronnych. Zapoznać się z kartą charakterystyki produktu. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.

M1 -  Znak klasy emisji dla materiałów budowlanych
LEED
Znak pochodzenia
The Nordic Swan Nordycka EKO-etykieta z Białym Łabędziem