Kiilto Airblock Coat

Jednoskładnikowy uszczelniacz na bazie wody, niezawierający rozpuszczalników. Można go nakładać pistoletem natryskowym lub wałkiem na powierzchnie pionowe, poziome i sufitowe.

Cechy produktu

  • bardzo elastyczna powłoka uszczelniająca przed wyciekami powietrza i płynów
  • , do malowania,
  • do uszczelniania ścian i sufitu,
  • do uszczelniania połączeń ścian, podłogi i sufitu, a także połączeń we wnętrzu

Do pobrania

Zastosowanie

Do aplikacji wałkiem lub rozpyłowo, bardzo elastyczny, gotowy do użycia uszczelniacz przeciw wyciekom powietrza. Do zastosowania w pomieszczeniach. Produkt przetestowany i zatwierdzony do zapobiegania dyfuzji radonu. Doskonałe przyleganie do różnych rodzajów podłoża. Produkt łatwy do nakładania. Nadaje się do ścian, podłóg i sufitów. Można go stosować do wiązania włókien wełny mineralnej. Jeśli nie da się usunąć azbestu, a materiał zawierający azbest jest w dobrym stanie, można go pokryć powłoką Kiilto Airblock Coat. Zalecamy oznakowanie materiałów zawierających azbest na rysunkach. Kiilto Airblock Coat nadaje się do nieogrzewanych pomieszczeń wewnętrznych.

Typ kleju

Hybrydowy SBR

Konsystencja

Żel przypominający farbę

Gęstość / ciężar właściwy

1,2

pH

ok. 8,5

Kolory

Biały

Siła wiązania

Różne podłoża: Beton: 2,4 MPa Podkład podłogowy: 1,2 MPa (Kiilto 70)
Gładź podłogowa: 1,7 MPa (Kiilto TopPlan)
Cegła: 1,2 MPa Sklejka: 1,1 MPa
Stal nierdzewna (metal): 1,9 MPa
Aluminium: 2,3 MPa
Kiilto Block: 3,2 MPa
Kiilto Hydrablock: 2,8 MPa
Cegła piaskowo-wapienna, płyta wiórowa, płyta gipsowa i tynki ścienne: Przyczepność przekroczyła wytrzymałość substratu.

Przepuszczalność pary wodnej

Sd = 20 m
Przepuszczalność pary (EN ISO 12572:2001 warunek A)

Lepkość

Ok. 20 000 mPa

Certyfikaty i atesty

M1

Temperatura nakładania

15–25°C

Wielkości opakowania

15 kg / 12,3 l

Mrozoodporność

Zamarza

Odporność na temperaturę po wyschnięciu

-20...+70°C

Klasa ogniowa

B-s1,d0

Pokrycie

Ok. 1 kg/m²

Naprawa pęknięć

2,2 mm (EN 1062-7 (mod))
Z taśmą uszczelniającą Kiilto Kerasafe Saumanauha lub Kiilto Butyylitape >10 mm

Grubość warstwy

ok. 0,4 mm sucha powłoka
(ok. 0,9 mm mokra powłoka)

Przechowywanie

Przechowywanie w temperaturze powyżej 1 °C w szczelnie zamkniętym oryginalnym pojemniku przez maks. 1 rok.

Sposób użycia

Usuń wszelkie zanieczyszczenia, które mogą pogorszyć przyczepność, w tym luźne cząsteczki, kurz, brud i osad soli. Wypełnij wgniecenia i dziury. Porowate podłoża można w razie potrzeby zagruntować rozcieńczonym w stosunku 1:1 preparatem gruntującym Kiilto Keraprimer.

Przed użyciem wymieszaj powłokę Kiilto Airblock Coat. Nałóż dwie równe warstwy preparatu Airblock Coat. Drugą powłokę można nałożyć bezpośrednio po pierwszej (mokrą na mokro). Postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi wymaganej ilości i zużycia. Czas schnięcia zależy od panujących warunków i grubości nakładanej powłoki. Zaleca się, pokryć powierzchnię (np. farbą). W przeciwnym wypadku odporność produktu na zużycie mechaniczne i promieniowanie UV jest ograniczona.
W razie potrzeby preparat Kiilto Airblock Coat można stosować z taśmą Kiilto Butyylinauha lub taśmą uszczelniającą Kiilto KeraSafe Saumanauha.

Narzędzia: wałek lub rozpylacz
Dane techniczne rozpylacza: pompa tłokowa lub pompa membranowa, odpowiednia do zwykłego lateksu, dysza natryskowa o rozmiarze 0,017 – 0,019 in, ciśnienie 160–180 bar. Podczas nakładania rozpyłowego należy używać środków ochrony osobistej.

Informacje dodatkowe

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej produktu są oparte na naszych badaniach i wiedzy praktycznej. Dane techniczne dotyczą pracy w warunkach znormalizowanych. Wydajność produktu i efekt końcowy zależą od lokalnych warunków i metod pracy. Gwarantujemy wysoką jakość produktów zgodnie z naszym systemem zarządzania jakością. Nie możemy być w żaden sposób odpowiedzialni za niewłaściwe użycie produktu ani panujące warunki, na które nie mamy wpływu, Dlatego nie możemy odpowiadać za efekt końcowy. Aby prawidłowo korzystać z produktu, należy zapoznać się z broszurą produktu, instrukcją postępowania i kartą charakterystyki dostępną pod adresem www.kiilto.pl

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Używać rękawic ochronnych. Zapoznać się z kartą charakterystyki produktu. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.

M1 -  Znak klasy emisji dla materiałów budowlanych
LEED
Znak pochodzenia
The Nordic Swan Nordycka EKO-etykieta z Białym Łabędziem