Zastosowanie

Olej smarujący do maszyn wykorzystujących kleje jedno- i dwuskładnikowe. Jest stosowany w tłokach i zaworach iglicowych w maszynach wykorzystujących kleje poliuretanowe. Może być również wykorzystywany do przechowywania dysz do kleju. Współczynnik załamania 1,496–1,502.

Wielkość opakowania Kod Produktu
Kestopur Voiteluöljy 5 l T2303.005
Konsystencja

Bladożółta ciecz

Gęstość / ciężar właściwy

1,04–1,07 kg/dm³

Lepkość

100 mPas (20°C)

Wielkości opakowania

5 l

Pokrycie

Postępować zgodnie z instrukcjami producenta.

Przechowywanie

W szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze 10–25°C przez 6 miesięcy

Sposób użycia

Postępować zgodnie z instrukcjami producenta.

Informacje dodatkowe

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej produktu oparte są na naszych badaniach i dostępnej wiedzy. Powyższe dane techniczne dotyczą warunków znormalizowanych. Wydajność produktu i wynik końcowy zależą od lokalnych warunków pracy. Na wynik końcowy wpływają w istotny sposób również metody pracy. Gwarantujemy wysoką jakość naszych produktów zgodnie z naszym systemem zarządzania jakością. Nie możemy być w żaden sposób odpowiedzialni za niewłaściwe użycie produktu ani panujące warunki, na co nie mamy wpływu, dlatego nie możemy być odpowiedzialni za wynik końcowy. Użytkownik produktu musi sprawdzić jego przydatność do zamierzonego zastosowania.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Należy używać rękawic ochronnych. Zapoznać się z kartą charakterystyki produktu. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.

Znak pochodzenia