Kestopur PL 110/8
1-skladnikowy klej poliuretanowy

Kestopur PL 110/8 jest jednoskładnikowym klejem poliuretanowym do klejeni metali i materiałów izolacyjnych stosowanych w konstrukcjach z płyt warstwowych w branży transportowej.

Cechy produktu

  • Bezrozpuszczalnikowy
  • Nadaje się do automatycznego nanoszenia

Linki

Do pobrania

Zastosowanie

Kestopur PL 110/8 jest szybkowiążącym, jednoskładnikowym klejem poliuretanowym o małej lepkości, utwardzającym się wilgocią. Silnie spieniający się. Nadaje się do klejenia np. drewna, metalu, materiałów izolacyjnych i laminatu wzmocnionego włóknem szklanym. Należy wykonać wstępne testy przyczepności przed zastosowaniem na dużą skalę. Ze względu na niską lepkość Kestopur PL 110/8 idealnie nadaje się do automatycznej aplikacji. Podczas reakcji utwardzania wydziela się niewielka ilość gazu, więc należy upewnić się, czy przynajmniej jedna z klejonych powierzchni przepuszcza gaz. Nie zawiera rozpuszczalników.

Gęstość / ciężar właściwy

ok. 1,4 kg/dm³

Kolory

beżowy

Lepkość

ok. 10 000 mPas (BrookField RVT 20°C)

Czas schnięcia otwartego

maks. 9 min (20°C, z rozpyleniem wody)

Zużycie

150–300 g/m² w zależności od materiałów

Czas prasowania

ok. 4–5 min (65 °C, z rozpyleniem wody)

Przechowywanie

Dopuszczalny okres magazynowania w nieotwartym opakowaniu w temp. 20°C wynosi 6 miesięcy, a w maks. temp. 30°C 3 miesiące.

Sposób użycia

Klejone powierzchnie muszą być czyste i suche. Należy usunąć utleniony nalot, tłuszcz, zabrudzenia itp. przy użyciu środka Kiilto Cleaner 303 i/lub przez przeszlifowanie. Właściwie oczyszczoną powierzchnię można przeszlifować w celu zwiększenia przyczepności. Przed przystąpieniem do nakładania kleju delikatnie usunąć pył szlifierski. Nanieś warstwę kleju o jednakowej grubości jednostronnie. Można rozpylić wodę (5–10 g/m2) na powierzchnię kleju, by skrócić czas prasowania. Usunąć świeże plamy kleju za pomocą kawałka suchej szmatki i wyczyścić powierzchnię acetonem lub ksylenem. Utwardzony klej może być usunięty tylko mechanicznie. Zalecamy stosowanie kleju w temperaturze pokojowej. Klejenie można jednak przeprowadzać w temperaturze niższej od temperatury pokojowej (nawet przy 5–10°C), ale wówczas czas utwardzania znacznie się wydłuży.

Informacje dodatkowe

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej produktu oparte są na naszych badaniach i praktycznej wiedzy. Dane techniczne dotyczą warunków znormalizowanych. Wydajność produktu i efekt końcowy zależą od lokalnych warunków i metod pracy. Ostateczny rezultat jest w dużym stopniu uzależniony od sposobu, w jaki wykonywane są prace. Gwarantujemy wysoką jakość produktów zgodnie z naszym Systemem Zarządzania Jakością. Nie możemy być w żaden sposób odpowiedzialni za niewłaściwe użycie produktu ani panujące warunki, na które nie mamy wpływu, dlatego nie możemy odpowiadać za efekt końcowy. Użytkownik produktu musi sprawdzić jego przydatność do zamierzonego zastosowania.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Używać rękawic ochronnych. Zapoznać się z kartą charakterystyki produktu. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.