Kestopur A2S 169

Kestopur A2S 169 – 2 składnikowy, spieniający klej poliuretanowy bez rozpuszczalników, do produkcji płyt warstwowych.

Do pobrania

Zastosowanie

Ten klej spieniający jest przeznaczony do klejenia wełny mineralnej i skalnej. Odpowiednie materiały to np. metale, materiały izolacyjne i kompozyty włókien. Klej Kestopur A2S 169 jest stosowany w połączeniu z utwardzaczem Kestopur 200/S. Nadaje się do produkcji elementów warstwowych klasy A2 wg normy EN 13501 na ciągłych liniach prasujących wyposażonych w automatyczny aplikator do klejów dwuskładnikowych.

Typ kleju

Poliuretan

Gęstość / ciężar właściwy

Żywica: 1,7±0,03 kg/dm³, utwardzacz: 1,23±0,03 kg/dm³

Wytrzymałość na ścinanie

≥ 7 N/m² (stal powlekana żywicą epoksydową, 28 d 23°C, wilg. względna 50%)

Proporcja mieszania

5 części wagowych żywicy Kestopur A2S 169 +
1 część wagowa utwardzacza Kestopur 200/S

Lepkość

Żywica: 20 000 ± 4 000 mPas, utwardzacz: 210 ± 30 mPas (Brookfield RVT, 20°C)

Żywotność

2 min ± 10 s (42 g, 20°C, wilg. względna 50%)

Czas schnięcia otwartego

min. 2 min po zmieszaniu / 20°C

Zużycie

200-250 g/m² w zależności od materiałów

Czas prasowania

Ok. 2 min 30 s / 45°C

Wartość kaloryczna

13,0 MJ/kg (EN ISO 1716)

Klasa ogniowa

A2

Przechowywanie

Klej Kestopur A2S 169 jest przechowywany w szczelnie zamkniętym oryginalnym pojemniku w temperaturze 10–25°C przez ok. 6 miesięcy (pojemnik 1000 l). Po długim przechowywaniu wymieszać żywicę przed użyciem. CHRONIĆ PRZED ZAMARZNIĘCIEM.

Sposób użycia

Klejone powierzchnie muszą być czyste i suche. Należy usunąć utleniony nalot przez przeszlifowanie, a tłuszcz i inne zabrudzenia przy użyciu środka Kiilto Cleaner 303. Właściwie oczyszczoną powierzchnię można szlifować papierem ściernym, a następnie zagruntować w celu zwiększenia przyczepności. Przed przystąpieniem do nakładania kleju dokładnie usunąć pył szlifierski. Wymieszać żywicę Kestopur A2S 169przed użyciem. Dodać utwardzacz Kestopur 200/S do żywicy i wymieszać aż do uzyskania jednolitego koloru. Nałożyć klej na jedną lub obydwie strony materiałów, które mają zostać połączone. Usunąć świeże plamy kleju za pomocą suchej szmatki i przetrzeć powierzchnie środkiem Kiilto Cleaner 303 lub Kiilto Cleaner 302. Utwardzony klej można usunąć tylko za pomocą środków mechanicznych. Zalecamy klejenie w temperaturze pokojowej. Klejenie można przeprowadzać w temperaturze niższej od temperatury pokojowej (nawet przy 10°C), ale proces utwardzania będzie znacznie wolniejszy, co może mieć wpływ na wynik końcowy.

Informacje dodatkowe

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej produktu są oparte na naszych badaniach i wiedzy praktycznej. Dane techniczne dotyczą warunków znormalizowanych. Wydajność produktu i efekt końcowy zależą od lokalnych warunków pracy. Na wynik końcowy wpływają w sposób istotny metody pracy. Gwarantujemy wysoką jakość produktów zgodnie z naszym Systemem Zarządzania Jakością. Nie możemy być w żaden sposób odpowiedzialni za niewłaściwe użycie produktu ani panujące warunki, na które nie mamy wpływu, dlatego nie możemy odpowiadać za efekt końcowy. Użytkownik produktu musi sprawdzić jego przydatność do zamierzonego zastosowania.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie nieutwardzonego produktu. Używać rękawic ochronnych. Zapoznać się z kartą charakterystyki danego produktu. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.com.

Znak pochodzenia