Kestopur 3 W
1-skladnikowy klej poliuretanowy

Kestopur 3 W to jednoskładnikowy klej poliuretanowy.

Cechy produktu

  • Bardzo szybkowiążący
  • Odpowiedni do łączenia krawędzi płyt CLT 

Linki

Do pobrania

Zastosowanie

Kestopur 3 W to bardzo szybkowiążący, jednoskładnikowy klej poliuretanowy, który utwardza się pod wpływem wilgoci. Silnie spieniający się. Dzięki odporności na wodę klasy D4 produkt idealnie nadaje się do klejenia drewna. Przed użyciem należy sprawdzić, czy klej nadaje się do danego materiału. Należy również potwierdzić przyczepność, przeprowadzając odpowiednie próby. Produkt nie zawiera rozpuszczalników i formaldehydów.

Typ kleju

Klej poliuretanowy

Gęstość / ciężar właściwy

ok. 1,1 kg/dm³

Lepkość

10000 mPas (Brookfield RVT 20 °C)

Czas schnięcia otwartego

Maks. 2 min
(zużycie kleju 180 g/m², wilgotność drewna 15%, temperatura 20°C, wilgotność powietrza 50%)

Zużycie

50–200 g/m² — w zależności od zastosowania.

Czas prasowania

Minimalny czas prasowania od 3 min.
(Rozprowadzenie kleju ≤ 100 g/m², świerk, wilgotność drewna 12%, prasowanie i utwardzanie w temp. 20°C / przy wilgotności względnej 65%, regularnie sprawdzana maksymalna grubość linii wiązania 0,1 mm).

Ciśnienie prasowania

0,5–1,0 N/mm².

Warunki robocze

10–30°C, wilgotność względna 30–75%.

Wilgotność drewna

5–18%. (Jeśli wilgotność drewna wynosi < 10%, należy upewnić się, że czas prasowania jest odpowiedni).

Przechowywanie

Można przechowywać w oryginalnym szczelnie zamkniętym opakowaniu przez 4 miesiące.

Sposób użycia

Klej jest przeznaczony do automatycznego nakładania za pomocą dyszy. Bardzo ważne jest, aby zabezpieczyć aplikator i linię produkcyjną za pomocą bezwodnego środka antyadhezyjnego.

Klej rozprowadza się na powierzchni drewna. Elementy drewniane są następnie prasowane razem. Wymaganą siłę wiązania uzyskuje się w ciągu 1–3 minut od zakończenia prasowania. Czas prasowania zależy w dużym stopniu od wilgotności drewna. Ostateczna siła wiązania zależy od rodzaju drewna i ilości użytego kleju.

Podczas pracy z klejem Kestopur 3 W należy nosić rękawice ochronne. Podczas natryskiwania kleju i w temperaturze powyżej +40°C należy stosować środki ochrony dróg oddechowych.

Świeże plamy kleju należy usuwać za pomocą kawałka tkaniny i czyścić powierzchnie acetonem lub środkiem Kiilto Cleaner 307. Utwardzony klej można usunąć tylko za pomocą środków mechanicznych.

Informacje dodatkowe

Nasze instrukcje powstały na podstawie szerokich badań i dużego doświadczenia; zgodnie z ogólnoświatowymi praktykami możemy odpowiadać wyłącznie za stałą jakość produktu. Ze względu na dużą różnorodność materiałów i warunków stosowania naszych produktów nie przyjmujemy odpowiedzialności za uzyskane wyniki ani za szkody spowodowane użyciem produktu. Przed użyciem produktu, a zwłaszcza przed wprowadzeniem nowych materiałów, maszyn lub metod produkcji użytkownik musi przeprowadzić testy, aby upewnić się, że produkt będzie odpowiedni dla planowanego zastosowania.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie nieutwardzonego kleju. Należy używać rękawic ochronnych. Zapoznać się z kartą charakterystyki produktu. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.