Kestopur 1050
1-skladnikowy klej poliuretanowy

Kestopur 1050 jest jednoskładnikowym klejem poliuretanowym utwardzanym wilgocią, przeznaczonym do produkcji drewnianych elementów konstrukcyjnych. Klej spełnia wymogi normy EN 15425, jest zatwierdzony do stosowania podczas wytwarzania oznaczonej znakiem CE sklejki laminatów zgodnie z normą EN 14080.

Cechy produktu

  • Włókna kompozytowe
  • Niskopieniący
  • Stabilny

Linki

Do pobrania

Zastosowanie

Kestopur 1050 jest 1-składnikowym klejem poliuretanowym utwardzanym wilgocią, stosowanym do produkcji drewna klejonego. Klej spełnia wymagania normy EN 15425, jest zatwierdzony do stosowania podczas wytwarzania oznaczonej znakiem CE sklejki laminatów zgodnie z normą EN 14080, oznaczonych znakiem CE łączeń na mikrowczepy zgodnie z normą EN 15497 oraz oznaczonego znakiem CE drewna laminowanego krzyżowo CLT zgodnie z normą EN 16351.

Może być także stosowany do produkcji innych drewnianych elementów konstrukcyjnych i zastosowań wymagających doskonałej odporności na wilgoć.

Klej Kestopur 1050 nie zawiera rozpuszczalników i formaldehydów. Spełnia wymagania normy emisji M1 dla materiałów stosowanych w budownictwie.

Wielkość opakowania Kod Produktu
Kestopur 1050 220kg/200 l T3148.200
Kestopur 1050 Fluid cont T3148.995
Typ kleju

Poliuretanowy

Gęstość / ciężar właściwy

ok. 1,2 kg/dm³

Kolory

Przezroczysty, jasny po wyschnięciu. Zawiera składnik widoczny w świetle UV.

Lepkość

Ok. 10 000 mPas (Brookfield RVT, 5/20, 20°C)

Czas schnięcia otwartego

maks. 20 min
(zużycie 180 g/m², wilg. drewna 15%, temperatura 20°C, wilg. względna 50%)

Certyfikaty i atesty

EN 15425 I 70 GP 0,3
AUS/NZ 4364:2010 typ I

Zużycie

Łączenie na mikrowczepy 140-180 g/m²
Licowanie 160-200 g/m²

Czas prasowania

Przy licowaniu co najmniej 60 min

Warunki robocze

Temperatura w hali co najmniej 15°C (zgodnie z normami EN 14080; EN16351; EN 15497)

Temperatura nakładania

18-30°C (zgodnie z normami EN 14080; EN 16351; EN 15497)

Wilgotność powietrza (wzgl.)

Podczas klejenia 40-75% i po prasowaniu ≥ 30% (zgodnie z normami EN 14080, EN 16351)

Wilgotność drewna

6-20% (zalecana ok. 15%)

Przechowywanie

W suchym i chłodnym miejscu (+10–20 °C). Jeśli przechowywany w nieotwartym oryginalnym opakowaniu w +20 °C, okres przechowywania wynosi 4 mies. dla 1000 ltr kontenerów i 6 mies. dla mniejszych pojemników.

Sposób użycia

Klejone powierzchnie muszą być czyste i wolne od kurzu. Nadaje się do nakładania przy użyciu dyszy i ze wstęgi. Nanieść warstwę kleju o jednakowej grubości jedno- lub dwustronnie. W celu określenia niezbędnego czasu prasowania i zapewnienia wytrzymałości spoiny klejowej należy przeprowadzić stosowne próby przed uruchomieniem pełnowymiarowej produkcji.

Na czas używania kleju Kestopur 1050 należy zakładać rękawice ochronne. Stosować odpowiednie maski ochronne, gdy klej jest nanoszony przez natrysk lub gdy temperatura w miejscu pracy przekracza +40°C.

Usuń świeży klej usuwać za pomocą kawałka tkaniny i wyczyść powierzchnię acetonem lub środkiem Kiilto Cleaner 307. Utwardzony klej może być usunięty tylko mechanicznie.

Informacje dodatkowe

Informacje zawarte w tej karcie charakterystyki produktu oparte są na naszych badaniach i dostępnej wiedzy. Podane dane techniczne dotyczą warunków znormalizowanych. Wydajność produktu i wynik końcowy zależą od lokalnych warunków pracy. Na wynik końcowy wpływają w sposób istotny również metody pracy. Gwarantujemy wysoką jakość naszych produktów zgodnie z naszym Systemem Zarządzania Jakością. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za nieprawidłowe użycie produktu lub panujące warunki, na co nie mamy wpływu. Dlatego nie możemy być odpowiedzialni za rezultat końcowy. Użytkownik produktu musi sprawdzić jego przydatność do zamierzonego zastosowania.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Należy używać rękawic ochronnych. Sprawdź informacje w karcie charakterystyki produktu. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.

M1 -  Znak klasy emisji dla materiałów budowlanych
EN 15425
Znak pochodzenia