Kestopur 1 C 30
1-skladnikowy klej poliuretanowy

Kestopur 1 C 30 jest 1-składnikowym klejem poliuretanowym do klejeni metali i materiałów izolacyjnych stosowanych w produkcji płyt warstwowych w przemyśle konstrukcji budowlanych.

Cechy produktu

  • Bezrozpuszczalnikowy
  • Brak wypełniaczy
  • Nadaje się do automatycznego nanoszenia
  • Nadaje się do SIP = Structured insulated panel

Linki

Do pobrania

Zastosowanie

Kestopur 1 C 30 jest jednoskładnikowym klejem poliuretanowym o małej lepkości, utwardza się wilgocią. Silnie spieniający się. Nadaje się do klejenia, np. drewna, metali, materiałów izolacyjnych i laminatu z włókna szklanego. Należy wykonać wstępne testy przyczepności przed zastosowaniem na dużą skalę. Ze względu na niską lepkość klej Kestopur 1 C 30 jest idealny do automatycznego nanoszenia. Podczas reakcji utwardzania wydziela się niewielka ilość gazu, więc należy upewnić się, czy przynajmniej jedna z klejonych powierzchni przepuszcza gaz. Nie zawiera rozpuszczalników. Klej odpowiada normie emisji M1 dla materiałów stosowanych w budownictwie.

Wielkość opakowania Kod Produktu
*Kestopur 1 C 30 30 kg/30 l T2331.030
Kestopur 1 C 30 220 kg/200 l T2331.200
Gęstość / ciężar właściwy

1,1 g/cm³

Kolory

Jasnobrązowy

Wytrzymałość na ścinanie

– Stal nierdzewna – stal nierdzewna 6 N/mm²
– Aluminium – aluminium 4 N/mm²

Lepkość

ok. 4000 mPas (Brookfield RVT 20°C)

Czas schnięcia otwartego

– maks. 40 min 23°C/wilg. względna 50%
– ok. 30 min z rozpyleniem wody 5–10 g/m²

Zużycie

150–300 g/m² w zależności od materiałów

Czas prasowania

– min. 120 min 23°C/wilg. względna 50%
– ok. 60 min z rozpyleniem wody 5–10 g/m²

Przechowywanie

Dopuszczalny okres magazynowania w nieotwartym opakowaniu w temp 20°C i maks. 30°C wynosi 4 miesiące.

Sposób użycia

Klejone powierzchnie muszą być czyste i suche. Należy usunąć pył, kurz, utleniony nalot, tłuszcz itp. za pomocą środka Kiilto Cleaner 303 i/lub przez przeszlifowanie. Właściwie oczyszczoną powierzchnię można przeszlifować w celu zwiększenia przyczepności. Przed przystąpieniem do nakładania kleju delikatnie usunąć pył szlifierski. Nanieść warstwę kleju o jednakowej grubości jednostronnie. Można rozpylić wodę (5–10 g/m2) na powierzchnię kleju, by skrócić czas prasowania. Usunąć świeże plamy kleju za pomocą kawałka tkaniny i wyczyścić powierzchnię acetonem lub ksylenem. Utwardzony klej może zostać usunięty tylko mechanicznie. Zalecamy stosowanie kleju w temperaturze pokojowej. Klejenie można jednak przeprowadzać w temperaturze niższej od temperatury pokojowej (nawet przy 5–10°C), ale wówczas czas utwardzania znacznie się wydłuży.

Informacje dodatkowe

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej produktu oparte są na naszych badaniach i dostępnej wiedzy. Powyższe dane techniczne dotyczą warunków znormalizowanych. Wydajność produktu i wynik końcowy zależą od lokalnych warunków pracy i metod. Gwarantujemy wysoką jakość naszych produktów zgodnie z Systemem zarządzania jakością KIILTO. Nie możemy być w żaden sposób odpowiedzialni za niewłaściwe użycie produktu lub panujące warunki, na co nie mamy wpływu, dlatego nie możemy być odpowiedzialni za wynik końcowy. Użytkownik produktu musi sprawdzić jego przydatność do zamierzonego zastosowania.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Należy używać rękawic ochronnych. Zapoznać się z kartą charakterystyki substancji. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.

M1 -  Znak klasy emisji dla materiałów budowlanych
Znak pochodzenia