Kestopur 1 C 10
1-skladnikowy klej poliuretanowy

Kestopur 1 C 10 jest 1-składnikowym klejem poliuretanowym do klejeni metali i materiałów izolacyjnych stosowanych w produkcji płyt warstwowych w przemyśle konstrukcji budowlanych.

Cechy produktu

  • Bezrozpuszczalnikowy
  • Brak wypełniaczy
  • Nadaje się do automatycznego nanoszenia
  • Nadaje się do SIP = Structured insulated panel

Linki

Do pobrania

Zastosowanie

Kestopur 1 C 10 jest jednoskładnikowym klejem poliuretanowym o małej lepkości, utwardzanym wilgocią. Silnie spieniający się. Nadaje się do klejenia, np. drewna, metali, materiałów izolacyjnych i laminatu z włókna szklanego. Należy wykonać wstępne testy przyczepności przed zastosowaniem na dużą skalę. Ze względu na niską lepkość klej Kestopur 1 C 10 jest idealny do automatycznego nanoszenia. Podczas reakcji utwardzania wydziela się gaz, więc należy upewnić się, czy przynajmniej jedna z klejonych powierzchni przepuszcza gaz. Nie zawiera rozpuszczalników. Klej odpowiada normie emisji M1 dla materiałów stosowanych w budownictwie.

Wielkość opakowania Kod Produktu
Kestopur 1 C 10 11 kg/ 10 l T2335.010
Kestopur 1 C 10 220 kg avok. T2335.300
Kestopur 1 C 10 220 kg/200 l T2335.200
Kestopur 1 C 10 IBC cont T2335.994
Gęstość / ciężar właściwy

1,1 kg/dm³

Kolory

Jasnobrązowy

Wytrzymałość na ścinanie

- SS–SS 6 N/mm²
- Al–Al 4 N/mm²
- buk posp. - buk posp. 8,9 N/mm²
- EN 204 - D4 - rezultat 5,0-6,0 N/mm2

Lepkość

ok. 4000 mPas (BrookField RVT 20°C)

Czas schnięcia otwartego

- maks. 12 min 23°C/wilg. względna 50%
- ok. 10 min z rozpyleniem wody 5-10 g/m²

Zużycie

150-300 g/m² w zależności od materiałów

Czas prasowania

- min 30 min 23°C/wilg. względna 50%
- ok. 20 min z rozpyleniem wody 5-10 g/m²

Przechowywanie

Dopuszczalny okres magazynowania w nieotwartym opakowaniu w temp +20°C i maks. +30°C wynosi 4 miesiące.

Sposób użycia

Klejone powierzchnie muszą być czyste i suche. Należy usunąć pył, kurz, utleniony nalot, tłuszcz itp. za pomocą środka Kiilto Cleaner 303 i/lub przez przeszlifowanie. Właściwie oczyszczoną powierzchnię można przeszlifować w celu zwiększenia przyczepności. Przed przystąpieniem do nakładania kleju delikatnie usunąć pył szlifierski. Nanieść warstwę kleju o jednakowej grubości jednostronnie. Można rozpylić wodę (5-10 g/m2) na powierzchnię kleju, by skrócić czas prasowania. Usuń świeży klej za pomocą kawałka tkaniny i wyczyść powierzchnię acetonem lub ksylenem. Utwardzony klej może zostać usunięty tylko mechanicznie. Zalecamy stosowanie kleju w temperaturze pokojowej. Klejenie można jednak przeprowadzać w temperaturze niższej od temperatury pokojowej (nawet przy +5-10°C), ale wówczas czas utwardzania znacznie się wydłuży.

Informacje dodatkowe

Informacje zawarte w tej karcie charakterystyki produktu oparte są na naszych badaniach i dostępnej wiedzy. Podane dane techniczne dotyczą warunków znormalizowanych. Wydajność produktu i wynik końcowy zależą od lokalnych warunków pracy i metod. Gwarantujemy wysoką jakość naszych produktów zgodnie z naszym Systemem zarządzania jakością. W związku z wielością i różnorodnością materiałów oraz warunków w jakich nasze produkty są stosowane, nie odpowiadamy za uzyskany wynik końcowy. Użytkownik produktu musi sprawdzić jego przydatność do zamierzonego zastosowania.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Należy używać rękawic ochronnych. Karta charakterystyki substancji dostępna na zapytanie. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.

M1 -  Znak klasy emisji dla materiałów budowlanych
Znak pochodzenia