Kestopress 3000 T
EN 204/D3 klej

Kestokol 3000 T jest klejem dyspersyjnym do drewna spełniającym wymagania wodoodporności grupy D3 wg normy EN 204.

Cechy produktu

  • 1-składnikowy
  • Dopuszczalny okres magazynowania 12 miesięcy
  • Nie nadaje się do prasowania na zimno


Linki

Do pobrania

Zastosowanie

Kestopress 3000 T jest twardym klejem dyspersyjnym PVAc tworzącym film w wysokiej temperaturze, przeznaczonym do do prasowania i fornirowania. Klej może być stosowany do klejenia struktur zgodnych z klasą E1.

Wielkość opakowania Kod Produktu
Kestopress 3000 T 15 kg T1775.015
Kestopress 3000 T Schütz cont T1775.996
pH

3,0

Kolory

Biały, przezroczysty po wyschnięciu

Lepkość

6000 mPas (Brookfield RVT +20°C)

Czas schnięcia otwartego

5-7 min

Zużycie

prasowanie: 120-150 g/m²,
fornirowanie: 90-120 g/m²

Warunki robocze

Temperatura prasowania dla forniru wynosi 80-110°C

Min. temp. formowania się filmu klejowego

+40°C

Wilgotność powietrza (wzgl.)

Wilgotność względna 50-70%

Wilgotność podkładu podłogowego

8-12%

Przechowywanie

W oryginalnie, szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze powyżej +1°C przez 12 miesięcy. Po długim przechowywaniu przed użyciem wymieszać.

Sposób użycia

W celu ułatwienia czyszczenia wałków zaleca się, aby je zwilżać wodą przed klejeniem. Nakładać klej jednolitą warstwą na płytę. Nałożyć fornir na płytę i razem ścisnąć. Przy dłuższym czasie otwartego schnięcia wymagane jest wyższe ciśnienie prasowania.

Naniesienie większej ilości kleju niż zalecana może spowodować przebicie przez fornir. Może to doprowadzić do jego przebarwienia. Chłonność barwników przez fornir jest różna i może dojść do nierównomiernego wybarwienia. Do wykończania powierzchni klejonych za pomocą kleju Kestopress 3000 T zalecamy farby wodorozcieńczalne. Jeśli używane są farby rozpuszczalnikowe, należy przeprowadzić testy malowania przed rozpoczęciem seryjnej produkcji.

UWAGA! Klej Kestopress 3000 T nie nadaje się do prasowania na zimno. Klej Kestopress reaguje nawet z małymi ilościami żywicy mocznikowo-formaldehydowej (1%), tworząc żel. Dlatego też zastosowane narzędzie (pompa, przewody giętkie, wałek) należy umyć bardzo dokładnie przed użyciem kleju Kestopress.

Czas prasowania dla fornirowania (fornir – dąb)

 

  Zużycie (g/m²)

 Temperatura (°C)

 Czas prasowania
 90 80 60
 90 90 50
 90 100 40
 90 110 30

 

Informacje dodatkowe

Informacje zawarte w tej karcie charakterystyki produktu oparte są na naszych badaniach i dostępnej wiedzy. Podane dane techniczne dotyczą warunków znormalizowanych. Wydajność produktu i wynik końcowy zależą od lokalnych warunków pracy. Na wynik końcowy wpływają w sposób istotny również metody pracy. Gwarantujemy wysoką jakość naszych produktów zgodnie z naszym Systemem Zarządzania Jakością. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za nieprawidłowe użycie produktu lub panujące warunki, na co nie mamy wpływu. Dlatego nie możemy być odpowiedzialni za rezultat końcowy. Użytkownik produktu musi sprawdzić jego przydatność do zamierzonego zastosowania.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Należy używać rękawic ochronnych. Sprawdź informacje w karcie charakterystyki produktu. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.

M1 -  Znak klasy emisji dla materiałów budowlanych
Znak pochodzenia