Zastosowanie

Kestopress 2000 jest dyspersyjnym klejem PVAc do fornirowania i laminowania. Nadaje się do mebli w klasie E1.

Wielkość opakowania Kod Produktu
*Kestopress 2000 IBC cont T1214.994
Kestopress 2000 15 kg T1214.015
pH

5.5 - 7.0

Kolory

Biały, przezroczysty po wyschnięciu

Lepkość

11000 mPas (Brookfield, RVT +20 °C)

Czas schnięcia otwartego

4 - 6 min. (90 g/m²)

Zużycie

fornirowanie 80 - 120 g/m²
klejenie laminatów 120 - 150 g/m²

Ciśnienie prasowania

0.3–0.5 N/mm

Warunki robocze

Płyta i fornir wilgotność: 6 - 12 %

Min. temp. formowania się filmu klejowego

+15 °C

Wilgotność powietrza (wzgl.)

50 - 70 %

Przechowywanie

W nieotwartych pojemnikach, powyżej +1 °C, 6 miesięcy. Po dłuższym przechowywaniu, zamieszać przed użyciem.

Sposób użycia

Zalecana temperatura prasowania przy fornirowaniu maks. 70 °C w laminowaniu 60 °C. W celu łatwiejszego czyszczenia wałków zwilżyć je woda przed klejeniem. Klej nakładać równą warstwą na płytę. Fornir lub laminat nałożyć na płytę i docisnąć razem.

If the adhesive amount applied is bigger than the recommended one, there may occur adhesive break through.

Pressing times:

 

 fornir dąb:

(ilość kleju g/m²)

 Temperatura prasowania(°C)

 Czas prasowania (sec)
 90 20 300
 90 40 150
 90 55 80
 90 70 50

 

 High-pressure laminate (adhesive amount g/m²)

 Pressing temperature(°C)

 
 Pressing time (sec)
 140 20360 
 140

 40 

180
 140 60120

 

Informacje dodatkowe

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej produktu oparte są na naszych badaniach i dostępnej wiedzy. Powyższe dane techniczne dotyczą warunków znormalizowanych. Wydajność produktu i wynik końcowy zależą od lokalnych warunków pracy. Na wynik końcowy wpływają w istotny sposób również metody pracy. Gwarantujemy wysoką jakość naszych produktów zgodnie z naszym systemem zarządzania jakością. Nie możemy być w żaden sposób odpowiedzialni za niewłaściwe użycie produktu ani panujące warunki, na co nie mamy wpływu, dlatego nie możemy być odpowiedzialni za wynik końcowy. Użytkownik produktu musi sprawdzić jego przydatność do zamierzonego zastosowania.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Należy używać rękawic ochronnych. Zapoznać się z kartą charakterystyki produktu. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.

M1 -  Znak klasy emisji dla materiałów budowlanych
Znak pochodzenia