Kestomer VPH
Klej PVAc

Kestomer VPH jest klejem na bazie dyspersji polioctanowinylowej (PVAC), stosowany do laminowania papieru i tektury.

Linki

Do pobrania

Zastosowanie

Kestomer VPH jest klejem na bazie modyfikowanej dyspersji polioctanu winylu plastyfikowanego do klejenia papieru i tektury. Wszystkie komponenty kleju spełniają normę pakowania żywności FDA 175.105.

Wielkość opakowania Kod Produktu
Kestomer VPH 15 kg T3242.015
Kestomer VPH kontti T3242.992
Typ kleju

PVAC

Gęstość / ciężar właściwy

1,05 kg/dm³/20°C

pH

5

Lepkość

6 500 mPas (Brookfield RVT, 4/20, 20°C)

Przechowywanie

W szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze +20°C przez 12 miesięcy. Po długim przechowywaniu przed użyciem wymieszać.

Sposób użycia

Urządzenia zmywać wodą, przed zaschnięciem kleju. Zaschniętą warstwę kleju można usunąć ksylenem.

Informacje dodatkowe

Informacje zawarte w tej karcie charakterystyki produktu oparte są na naszych badaniach i dostępnej wiedzy. Podane dane techniczne dotyczą warunków znormalizowanych. Wydajność produktu i wynik końcowy zależą od lokalnych warunków pracy i metod. Na wynik końcowy wpływają w sposób istotny metody pracy. Gwarantujemy wysoką jakość naszych produktów zgodnie z naszym Systemem zarządzania jakością. W związku z wielością i różnorodnością materiałów oraz warunków w jakich nasze produkty są stosowane, nie odpowiadamy za uzyskany wynik końcowy. Użytkownik produktu musi sprawdzić jego przydatność do zamierzonego zastosowania.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Należy używać rękawic ochronnych. Karta charakterystyki substancji dostępna na zapytanie. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.

The Nordic Swan Nordycka EKO-etykieta z Białym Łabędziem
Znak pochodzenia