Kestomer VP
Klej PVAc

Kestomer VP jest klejem na bazie dyspersji polioctanowinylowej (PVAC), stosowany do laminowania papieru i tektury.

Linki

Do pobrania

Zastosowanie

Kestomer VP jest klejem na bazie modyfikowanej dyspersji polioctanu winylu plastyfikowanego.
Wszystkie komponenty kleju spełniają normę pakowania żywności FDA 175.105.

Wielkość opakowania Kod Produktu
Kestomer VP IBC cont T3244.994
Kestomer VP kontti T3244.992
Typ kleju

PVAC

Gęstość / ciężar właściwy

1,05 kg/dm³/20°C

pH

5

Lepkość

3000 mPas (Brookfield RVT, 3/20, 20°C)

Przechowywanie

W szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze +20°C przez 12 miesięcy. Po długim przechowywaniu przed użyciem wymieszać.

Sposób użycia

Urządzenia zmywać wodą, przed zaschnięciem kleju. Zaschniętą warstwę kleju można usunąć ksylenem.

Informacje dodatkowe

Informacje zawarte w tej karcie charakterystyki produktu oparte są na naszych badaniach i dostępnej wiedzy. Podane dane techniczne dotyczą warunków znormalizowanych. Wydajność produktu i wynik końcowy zależą od lokalnych warunków pracy i metod. Na wynik końcowy wpływają w sposób istotny metody pracy. Gwarantujemy wysoką jakość naszych produktów zgodnie z naszym Systemem zarządzania jakością. W związku z wielością i różnorodnością materiałów oraz warunków w jakich nasze produkty są stosowane, nie odpowiadamy za uzyskany wynik końcowy. Użytkownik produktu musi sprawdzić jego przydatność do zamierzonego zastosowania.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Należy używać rękawic ochronnych. Karta charakterystyki substancji dostępna na zapytanie. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.

The Nordic Swan Nordycka EKO-etykieta z Białym Łabędziem
Znak pochodzenia