Kestokol WR 05
2-składnikowy epi klej

Kestokol WR 05 jest klejem 2-składnikowym na bazie emulsji polimerowo-izocyjanianowej do zastosowań
w produkcji sklejki laminatów zgodnie z normą JAS 111 instytutu Norsk Träteknisk Institutt (NTI) z 2011 r., klasa warunków C.

Cechy produktu

  • Nie wymaga zabezpieczeń w przypadku użytkowania na zewnątrz
  • Odporny na działanie zmiennych warunków klimatycznych

Linki

Do pobrania

Zastosowanie

Kestokol WR 05 + Hardener WR jest klejem na bazie emulsji polimerowo-izocyjanianowej, którego spoina jest niezwykle odporna na działanie zmiennych warunków klimatycznych. Odpowiada wymaganiom wodoodporności zgodnie z normą JIS K 6806-1985 (1995) oraz grupy D4 wg normy EN 204. Posiada również aprobatę instytutu Norsk Trateknisk Institutt z 2011 r. do stosowania przy produkcji sklejki laminatów zgodnie z normą JAS 111.

Kestokol WR 05 + Hardener WR może być używany do klejenia elementów stale narażonych na działanie zmiennych warunków klimatycznych, klejenia łodzi drewnianych (nie nadaje się do klejenia elementów poniżej poziomu wody) oraz w szczególnych zastosowaniach przy produkcji sklejki laminatów.

Wielkość opakowania Kod Produktu
Kestokol WR 05 8 kg T3675.010
Kestokol WR 05 IBC cont T3675.994
Gęstość / ciężar właściwy

1,15 kg/dm

pH

6,5-8,0

Proporcja mieszania

100 : 15

Lepkość

9000 mPas (Brookfield RVT +20 °C)

Lepkość mieszaniny

13 500 mPas (Brookfield RVT +20°C) bezpośrednio po dodaniu utwardzacza

Kolor mieszaniny

jasnobeżowy

Żywotność

Żywotność mieszaniny wynosi najwyżej 20 min (+20°C).

Czas schnięcia otwartego

5-12 min (zużycie 150-220 g/m²)

Zużycie

140-240 g/m²

Czas prasowania

minimum 20 min

Min. temp. formowania się filmu klejowego

+5 °C

Wilgotność drewna

6-15%

Odporność na temperaturę po wyschnięciu

EN 14257 (Watt 91): 12,5 N/mm

Przechowywanie

W oryginalnie, szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze powyżej +1°C przez 6 miesięcy. Po długim przechowywaniu przed użyciem wymieszać.

Sposób użycia

Dodaj 15 części wagowych środka Hardener WR do 100 części wagowych kleju Kestokol WR 05 i dobrze wymieszaj. Jeżeli czas żywotności mieszaniny został przekroczony, mieszanina zaczyna się pienić. Nową porcję mieszaniny można dodać do poprzedniej tylko w czasie jej żywotności.

Sprawdź, czy łączone elementy dokładnie pasują do siebie. Nałóż warstwę kleju na jedną stronę. Połącz elementy i dociśnij na całej długości łączenia. Łączone elementy można prasować w prasie do klejenia na zimno, w prasie do klejenia na gorąco lub w prasie o wysokiej częstotliwości. W celu określenia niezbędnego czasu prasowania i zapewnienia wytrzymałości spoiny klejowej należy przeprowadzić stosowne próby przed uruchomieniem pełnowymiarowej produkcji.

Sklejone elementy powinny być odstawione przed dalszą obróbką, aby uzyskać niezbędną wytrzymałość spoiny. Końcowa wytrzymałość i odporność spoiny na wodę jest osiągana po upływie 7 dni.

Dane techniczne dla zastosowań ogólnych i szczególnych w produkcji sklejki laminatów:

 

  Ogólnego stosowania Szczególne zastosowania przy produkcji sklejki laminatów
 Zużycie

 140 - 160 g/m²

 200-240 g/m²

 Czas otwartego schnięcia 5-7 min 7-12 min
 Czas prasowania (minimalny) 20 min30 min 

 

Informacje dodatkowe

Informacje zawarte w tej karcie charakterystyki produktu oparte są na naszych badaniach i dostępnej wiedzy. Podane dane techniczne dotyczą warunków znormalizowanych. Wydajność produktu i wynik końcowy zależą od lokalnych warunków pracy. Na wynik końcowy wpływają w sposób istotny również metody pracy. Gwarantujemy wysoką jakość naszych produktów zgodnie z naszym Systemem Zarządzania Jakością. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za nieprawidłowe użycie produktu lub panujące warunki, na co nie mamy wpływu. Dlatego nie możemy być odpowiedzialni za rezultat końcowy. Użytkownik produktu musi sprawdzić jego przydatność do zamierzonego zastosowania.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Należy używać rękawic ochronnych. Sprawdź informacje w karcie charakterystyki produktu. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.