Kestokol PT-20
Klej do kołczarki

Kestokol PT-20 jest klejem PVAC do kołkarek.

Cechy produktu

  • 1-składnikowy
  • Średnia lepkość
  • Czas przechowywania 12 miesięcy

Linki

Do pobrania

Zastosowanie

Kestokol PT-20 jest polioctanowinylowym (PVAc) klejem dyspersyjnym o średniej lepkości przeznaczonym do kołczarek stosowanych w branży stolarskiej. Klej nadaje się także do klejenia twardego drewna. Kestokol PT-20 jest klejem spełniającym wymagania wodoodporności grupy D2, stosowanym w pomieszczeniach do klejenia połączeń przy krótkotrwałym kontakcie z wodą i wilgocią.

Wielkość opakowania Kod Produktu
Kestokol PT-20 15 kg T1068.015
pH

5,5–7,0

Kolory

Biały, przezroczysty po wyschnięciu

Lepkość

10 000 mPas (Brookfield RVT, 5/20, 20°C)

Warunki robocze

Zakres ciśnienia roboczego: ponad 16 bar

Min. temp. formowania się filmu klejowego

7°C

Przechowywanie

W oryginalnym szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze powyżej 1°C przez 12 miesięcy. Po długim przechowywaniu przed użyciem wymieszać.

Sposób użycia

Jeśli to możliwe, zawartość kontenera należy przelać do zbiornika ciśnieniowego za jednym razem. Należy dokładnie zamknąć połowicznie opróżniony kontener, aby zapobiec tworzeniu się dodatkowych warstw. Po przerwach w pracy należy umyć głowicę dyszy, aby zaschnięty klej nie kierował strumienia kleju w złą stronę i nie pogorszył efektu klejenia.

Jeśli klej lub klejone powierzchnie zostaną zanieczyszczone żelazem bądź rdzą, wskutek reakcji z barwnikami zawartymi w drewnie może dojść do przebarwień.

Informacje dodatkowe

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej produktu oparte są na naszych badaniach i dostępnej wiedzy. Powyższe dane techniczne dotyczą warunków znormalizowanych. Wydajność produktu i wynik końcowy zależą od lokalnych warunków pracy i metod. Gwarantujemy wysoką jakość naszych produktów zgodnie z Systemem zarządzania jakością KIILTO. Nie możemy być w żaden sposób odpowiedzialni za niewłaściwe użycie produktu lub panujące warunki, na co nie mamy wpływu, dlatego nie możemy być odpowiedzialni za wynik końcowy. Użytkownik produktu musi sprawdzić jego przydatność do zamierzonego zastosowania.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Należy używać rękawic ochronnych. Zapoznać się z kartą charakterystyki substancji. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.

M1 -  Znak klasy emisji dla materiałów budowlanych
EN 204 D2 norma  wodoodporności
Znak pochodzenia