Kestokol PT 20/S
Klej do kołczarki

Kestokol PT-20/S jest klejem na bazie PVAc do kołkarek.

Cechy produktu

  • 1-składnikowy/li>
  • Czas przechowywania 12 miesięcy

Linki

Do pobrania

Zastosowanie

Kestokol PT-20 jest polioctanowinylowym (PVAc) klejem dyspersyjnym o średniej lepkości przeznaczonym do kołkarek stosowanych w przemyśle drzewnym. Klej nadaje się także do klejenia twardego drewna. Kestokol PT-20/S jest klejem spełniającym wymagania wodoodporności grupy D2, stosowanym w pomieszczeniach do klejenia połączeń przy krótkotrwałym kontakcie z wodą i wilgocią.

Wielkość opakowania Kod Produktu
Kestokol PT 20/S 15 kg T1415.015
Typ kleju

Dyspersja PVAc

pH

słabo kwaśny

Kolory

Biały, po wyschnięciu przezroczysty

Lepkość

1300 mPas (Brookfield RVT, 3/50, 20°C)

Warunki robocze

Zakres ciśnienia roboczego 7–16 bar

Min. temp. formowania się filmu klejowego

7°C

Wilgotność drewna

6–15%

Przechowywanie

W oryginalnym szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze powyżej 1°C przez 12 miesięcy. Po długim przechowywaniu przed użyciem wymieszać.

Sposób użycia

Jeśli to możliwe, zawartość kontenera należy przelać do zbiornika ciśnieniowego za jednym razem. Należy dokładnie zamknąć połowicznie opróżniony kontener, aby zapobiec tworzeniu się dodatkowych warstw. Po przerwach w pracy należy umyć głowicę dyszy, aby zaschnięty klej nie kierował strumienia kleju w złą stronę i nie pogorszył efektu klejenia.

Jeśli klej lub klejone powierzchnie zostaną zanieczyszczone żelazem bądź rdzą, wskutek reakcji z barwnikami zawartymi w drewnie może dojść do przebarwień.

Informacje dodatkowe

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej produktu oparte są na naszych badaniach i dostępnej wiedzy. Powyższe dane techniczne dotyczą warunków znormalizowanych. Wydajność produktu i wynik końcowy zależą od lokalnych warunków pracy i metod. Gwarantujemy wysoką jakość naszych produktów zgodnie z Systemem zarządzania jakością KIILTO. Nie możemy być w żaden sposób odpowiedzialni za niewłaściwe użycie produktu lub panujące warunki, na co nie mamy wpływu, dlatego nie możemy być odpowiedzialni za wynik końcowy. Użytkownik produktu musi sprawdzić jego przydatność do zamierzonego zastosowania.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Należy używać rękawic ochronnych. Zapoznać się z kartą charakterystyki substancji. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.

M1 -  Znak klasy emisji dla materiałów budowlanych
EN 204 D2 norma  wodoodporności
The Nordic Swan Nordycka EKO-etykieta z Białym Łabędziem
Znak pochodzenia