Kestokol M 610
2-składnikowy epi klej

Cechy produktu

  • Odpowiedni dla producentów parkietów
  • O długiej żywotności
  • Bardzo szybkowiążący
  • Nadaje się do pras wysokich częstotliwości 

Linki

Do pobrania

Zastosowanie

Kestokol M 610 + utwardzacz M jest klejem na bazie emulsji polimerowo-izocyjanianowej, którego spoina jest niezwykle odporna na działanie zmiennych warunków klimatycznych. Klej zalecany jest do klejenia parkietów, szczególnie w przypadku stosowania pras termicznych lub o wysokiej częstotliwości.

Gęstość / ciężar właściwy

ok. 1,1

pH

7,0–8,0

Proporcja mieszania

100 : 15

Lepkość

3000 mPas (Brookfield, RVT +20°C)

Lepkość mieszaniny

7000 mPas (Brookfield, RVT +20°C)

Żywotność

Żywotność mieszaniny wynosi maks. 60 min (+20°C)

Czas schnięcia otwartego

6 min (zużycie 150 g/m²)

Zużycie

150–200 g/m²

Czas prasowania

Od 10 min w temperaturze pokojowej (20°C, 150 g/m²). Znacznie krótszy czas w przypadku zastosowania ogrzewacza lub prasy wysokiej częstotliwości.

Ciśnienie prasowania

0,3–1,0 N/mm²

Min. temp. formowania się filmu klejowego

+10°C

Wilgotność drewna

5–15%

Przechowywanie

W oryginalnym, nieotwieranym, szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze powyżej +1°C przez 6 miesięcy. Po długim przechowywaniu przed użyciem wymieszać.

Sposób użycia

Dodaj 15 części wagowych środka Hardener M do 100 części wagowych kleju Kestokol M 610 i dobrze wymieszaj. Jeżeli czas żywotności mieszaniny został przekroczony, mieszanina zaczyna się pienić. Nową porcję mieszaniny można dodać do poprzedniej tylko w czasie jej żywotności.

Sprawdź, czy łączone elementy dokładnie pasują do siebie. Równomiernie nałóż klej na jednej stronie. Połącz elementy i dociśnij na całej długości wiązania. Łączone elementy można prasować w prasie do klejenia na zimno, w prasie do klejenia termicznego lub w prasie o wysokiej częstotliwości. Stosowanie pras do klejenia termicznego i pras wysokiej częstotliwości znacznie skraca wymagany czas prasowania. W celu określenia niezbędnego czasu prasowania i zapewnienia wytrzymałości spoiny klejowej należy przeprowadzić stosowne próby przed uruchomieniem pełnowymiarowej produkcji.

Sklejone elementy powinny zostać odstawione przed dalszą obróbką, aby uzyskać niezbędną wytrzymałość łączenia. Końcowa wytrzymałość i odporność spoiny na wodę jest osiągana po upływie 7 dni.

Informacje dodatkowe

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej produktu oparte są na naszych badaniach i dostępnej wiedzy. Powyższe dane techniczne dotyczą warunków znormalizowanych. Wydajność produktu i wynik końcowy zależą od lokalnych warunków pracy i metod. Gwarantujemy wysoką jakość naszych produktów zgodnie z Systemem zarządzania jakością KIILTO. Nie możemy być w żaden sposób odpowiedzialni za niewłaściwe użycie produktu lub panujące warunki, na co nie mamy wpływu, dlatego nie możemy być odpowiedzialni za wynik końcowy. Użytkownik produktu musi sprawdzić jego przydatność do zamierzonego zastosowania.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Należy używać rękawic ochronnych. Zapoznać się z kartą charakterystyki substancji. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.