Zastosowanie

Kestokol KL/S to specjalny klej do okleiniarek, które wykorzystują klej PVAC. Obszar zastosowania: melaminowe taśmy wykończeniowe, taśmy okleinowe i laminaty.

Wielkość opakowania Kod Produktu
Kestokol KL/S 15 kg T1419.015
Kolory

Biały, przezroczysty po wyschnięciu

Lepkość

12 000 mPas (Brookfield RVT 20°C)

Warunki robocze

Temperatura schnięcia kleju: maks. 285C Gorącego powietrza na potrzeby aktywacji kleju: 250–400C 250 – 400°C

Przechowywanie

W oryginalnym szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze powyżej +1°C przez 12 miesięcy. Po długim przechowywaniu wymieszać przed użyciem.

Sposób użycia

Nałożyć klej na krawędź płyty w miejscu, gdzie mają zostać przyklejone taśmy. Odparować większość rozlanej wody za pomocą pistoletu na gorące powietrze. Czas schnięcia, temperatura i wydajność nadmuchu zależą od dawki nanoszenia, kleju i temperatury łączonych części. Zaschnięte warstwy kleju, w których powinna pozostać pewna ilość wilgoci, są aktywowane ciepłem, a taśmy wykończeniowe są natychmiast dociskane do krawędzi. Po dociśnięciu siła wiązania jest wystarczająca, aby przyciąć dodatkową szerokość taśmy. Ostateczna siła wiązania zostanie osiągnięta w ciągu kilku godzin. Płyty z taśmami wykończeniowymi powinny być przechowywane przez co najmniej 30 min przed dalszą obróbką. Temperatura i prędkość posuwu jest regulowana w taki sposób, aby klej był aktywowany na całej powierzchni taśmy wykończeniowej i krawędzi płyty. Starannie wykonane klejenie ma dobrą odporność termiczną.

Prędkość robocza:

 

 podczas klejenia  Prędkość maks. (m/min)
 Wstępnie sklejone taśmy wykończeniowe  40
 Dwustronne  15
 Laminat 13

 

Informacje dodatkowe

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej produktu oparte są na naszych badaniach i praktycznej wiedzy. Dane techniczne dotyczą warunków znormalizowanych. Wydajność produktu i efekt końcowy zależą od lokalnych warunków pracy. Na efekt końcowy wpływają w istotny sposób również metody pracy. Gwarantujemy wysoką jakość produktów zgodnie z naszym Systemem Zarządzania Jakością. Nie możemy być w żaden sposób odpowiedzialni za niewłaściwe użycie produktu ani panujące warunki, na które nie mamy wpływu, dlatego nie możemy odpowiadać za efekt końcowy. Użytkownik produktu musi sprawdzić jego przydatność do zamierzonego zastosowania.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Używać rękawic ochronnych. Zapoznać się z kartą charakterystyki produktu. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.

EN 204 D2 norma  wodoodporności
Znak pochodzenia