Zastosowanie

Kestokol D404/F jest reaktywnym, polioctanowinylowym (PVAc) klejem dyspersyjnym, dobrze nadającym się do ogólnego stosowania w przemyśle drzewnym. Kestokol D404/F jest klejem spełniającym wymagania wodoodporności grupy D4, więc może być używany do klejenia zabezpieczonych odpowiednią powłoką powierzchni na zewnątrz, zależnie od warunków atmosferycznych, lub do zastosowań w pomieszczeniach, w których występuje bieżąca woda lub skropliny.

pH

2,7

Kolory

Biały, po wyschnięciu przezroczysty

Lepkość

3400 mPas (Brookfield, RVT 20°C)

Czas schnięcia otwartego

Patrz instrukcje użytkowania.

Zużycie

150–250 g/m²

Czas prasowania

20 min (Sosna, wilg. drewna 12%, temperatura 20°C, wilg. względna 50%)

Min. temp. formowania się filmu klejowego

9°C

Wilgotność drewna

7–15%

Odporność na temperaturę po wyschnięciu

EN 14257 (Watt 91): 8,0 N/mm2

Przechowywanie

Czas przechowywania w szczelnie zamkniętym oryginalnym opakowaniu w temperaturze 20°C wynosi 6 miesięcy. W przypadku wyższej temperatury przechowywania czas przydatności kleju do użytku jest krótszy. Chronić przed zamarznięciem. Po długim przechowywaniu przed użyciem wymieszać.

Sposób użycia

Sprawdzić, czy łączone elementy dokładnie pasują do siebie. Nałożyć warstwę kleju na jedną stronę. Połączyć elementy i docisnąć razem, zapewniając równomierne nakładanie na całej długości spoiny. Łączone elementy można prasować w prasie do klejenia na zimno, w prasie do klejenia termicznego lub w prasie o wysokiej częstotliwości. Końcowa wytrzymałość i odporność spoiny na wodę jest osiągana po upływie 7 dni.

Ze względu na kwasowość kleju może dojść do reakcji z niektórymi gatunkami drewna, a w konsekwencji do przebarwienia spoiny. Styczność z żelazem może spowodować pewne przebarwienia także w połączeniu klejowym.

Zależność czasu otwartego schnięcia kleju od jego zużycia jest następująca (sosna – wilg. drewna 12%, temperatura 20°C, wilg. względna 50%):

 

 Zużycie (g/m²) Czas otwartego schnięcia (minuty)
 150 6
 180 9
 220 13
 250 16

 

  

Informacje dodatkowe

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej produktu oparte są na naszych badaniach i dostępnej wiedzy. Powyższe dane techniczne dotyczą warunków znormalizowanych. Wydajność produktu i wynik końcowy zależą od lokalnych warunków pracy i metod. Gwarantujemy wysoką jakość naszych produktów zgodnie z Systemem zarządzania jakością KIILTO. Nie możemy być w żaden sposób odpowiedzialni za niewłaściwe użycie produktu lub panujące warunki, na co nie mamy wpływu, dlatego nie możemy być odpowiedzialni za wynik końcowy. Użytkownik produktu musi sprawdzić jego przydatność do zamierzonego zastosowania.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Należy używać rękawic ochronnych. Zapoznać się z kartą charakterystyki substancji. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.

EN 204 D4 norma wodoodporności
WATT 91 EN 14257 norma odporności termicznej
Znak pochodzenia