Zastosowanie

Kestokol D4 + Hardener S jest reaktywnym klejem dyspersyjnym stosowanym do produkcji okien i drzwi oraz do licowania i łączenia na mikrowczepy. Kestokol D4 + Hardener S jest klejem spełniającym wymagania wodoodporności grupy D4, do zastosowań zewnętrznych, w których klejone połączenia zabezpieczone odpowiednią powłoką są narażone na działanie czynników atmosferycznych, lub do zastosowań w pomieszczeniach, w których klejone połączenia są narażone na częsty, długotrwały kontakt z bieżącą wodą albo skroplinami.

Wielkość opakowania Kod Produktu
Kestokol D4 * IBC cont T1365.994
pH

2,5

Proporcja mieszania

100 : 5

Lepkość

11 000 mPas (Brookfield RVT 20°C)

Lepkość mieszaniny

6000 mPas (Brookfield, RVT 20 °C)

Kolor mieszaniny

Niebieskawo-szary, przezroczysty po wyschnięciu

Żywotność

3-4 tygodnie (30°C)
8 tygodni (20°C)

Czas schnięcia otwartego

7-16 min (zużycie 150-250 g/m²)

Zużycie

150-250 g/m²

Czas prasowania

20 min (sosna, wilg. drewna 12%, temperatura 20°C, wilg. względna RH 50%)

Min. temp. formowania się filmu klejowego

9 °C

Wilgotność drewna

6-15%

Odporność na temperaturę po wyschnięciu

EN 14257 (Watt 91): 8,4 N/mm2

Przechowywanie

W oryginalnie, szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze powyżej +1°C przez 12 miesięcy. Po długim przechowywaniu przed użyciem wymieszać.

Sposób użycia

Dodaj 5 części wagowych środka Hardener S do 100 części wagowych Kestokol D4 i dobrze wymieszaj. Sprawdź, czy łączone elementy dokładnie pasują do siebie. Nałóż warstwę kleju na jedną stronę. Połącz elementy i dociśnij na całej długości łączenia. Łączone elementy można prasować w prasie do klejenia na zimno, w prasie do klejenia na gorąco lub w prasie o wysokiej częstotliwości. Końcowa wytrzymałość i odporność spoiny na wodę jest osiągana po upływie 7 dni.

Ze względu na kwasowość kleju może dojść do reakcji z niektórymi gatunkami drewna, a w konsekwencji do przebarwienia spoiny. Jeśli klej lub klejone powierzchnie zostaną zanieczyszczone żelazem lub rdzą, wskutek reakcji z barwnikami zawartymi w drewnie może także dojść do przebarwień w kolorze niebiesko-szarym.

Zależność czasu otwartego schnięcia kleju od jego zużycia jest następująca (sosna – wilg. drewna 12%, temperatura 20 °C, wilg. względna 50%):

 

 Zużycie (g/m²) Czas otwartego schnięcia (minuty)
 150 7
 180 11
 220 13
 250 16

 

Informacje dodatkowe

Informacje zawarte w tej karcie charakterystyki produktu oparte są na naszych badaniach i dostępnej wiedzy. Podane dane techniczne dotyczą warunków znormalizowanych. Wydajność produktu i wynik końcowy zależą od lokalnych warunków pracy. Na wynik końcowy wpływają w sposób istotny również metody pracy. Gwarantujemy wysoką jakość naszych produktów zgodnie z naszym Systemem Zarządzania Jakością. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za nieprawidłowe użycie produktu lub panujące warunki, na co nie mamy wpływu. Dlatego nie możemy być odpowiedzialni za rezultat końcowy. Użytkownik produktu musi sprawdzić jego przydatność do zamierzonego zastosowania.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Należy używać rękawic ochronnych. Sprawdź informacje w karcie charakterystyki produktu. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.