Kestokol D 4800
EN 204/D4 klej

Kestokol D 4800 jest klejem dyspersyjnym spełniającym wymagania wodoodporności grupy D4 wg normy EN 204, stosowanym do licowania klejonej kantówki do produkcji okien i drzwi zewnętrznych drewnianych.

Cechy produktu

  • Krótki czas prasowania w prasie o wysokiej częstotliwości
  • 1-składnikowy
  • Czas przechowywania 12 miesięcy

Linki

Do pobrania

Zastosowanie

Kestokol D 4800 jest reaktywnym, polioctanowinylowym (PVAc) klejem dyspersyjnym, opracowanym specjalnie z myślą o stosowaniu w prasach o wysokiej częstotliwości. Kestokol D 4800 jest klejem spełniającym wymagania wodoodporności grupy D4, do zastosowań zewnętrznych, w których klejone połączenia zabezpieczone odpowiednią powłoką są narażone na działanie czynników atmosferycznych, lub do zastosowań w pomieszczeniach, w których klejone połączenia są narażone na częsty, długotrwały kontakt z bieżącą wodą albo skroplinami.

Wielkość opakowania Kod Produktu
Kestokol D 4800 IBC cont T2297.994
Kestokol D 4800 kontti T2297.992
pH

2,9

Kolory

Biały, przezroczysty po wyschnięciu

Lepkość

2500 mPas (Brookfield, RVT 20°C)

Czas schnięcia otwartego

Patrz instrukcje użytkowania.

Zużycie

150–250 g/m²

Czas prasowania

20 min (Sosna – wilg. drewna 12%, temperatura 20°C, wilg. względna 50%)

Min. temp. formowania się filmu klejowego

10°C

Wilgotność drewna

7–15%

Przechowywanie

W oryginalnym szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze powyżej 1°C przez 12 miesięcy. Po długim przechowywaniu przed użyciem wymieszać.

Sposób użycia

Sprawdzić, czy łączone elementy dokładnie pasują do siebie. Nałożyć warstwę kleju na jedną stronę. Połączyć elementy i docisnąć na całej długości łączenia. Łączone elementy można prasować w prasie do klejenia na zimno, w prasie do klejenia na gorąco lub w prasie o wysokiej częstotliwości. Końcowa wytrzymałość i odporność spoiny na wodę jest osiągana po upływie 7 dni.

Ze względu na kwasowość kleju może dojść do reakcji z niektórymi gatunkami drewna, a w konsekwencji do przebarwienia spoiny. Jeśli klej lub klejone powierzchnie zostaną zanieczyszczone żelazem lub rdzą, wskutek reakcji z barwnikami zawartymi w drewnie może także dojść do przebarwień.

Zależność czasu otwartego schnięcia kleju od jego zużycia jest następująca (sosna – wilg. drewna 12%, temperatura 20°C, wilg. względna 50%):

 

  Zużycie (g/m²) Czas otwartego schnięcia (minuty)
 150 6
 180 9
 220 13
 250 17

 

Informacje dodatkowe

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej produktu oparte są na naszych badaniach i dostępnej wiedzy. Powyższe dane techniczne dotyczą warunków znormalizowanych. Wydajność produktu i wynik końcowy zależą od lokalnych warunków pracy i metod. Gwarantujemy wysoką jakość naszych produktów zgodnie z Systemem zarządzania jakością KIILTO. Nie możemy być w żaden sposób odpowiedzialni za niewłaściwe użycie produktu lub panujące warunki, na co nie mamy wpływu, dlatego nie możemy być odpowiedzialni za wynik końcowy. Użytkownik produktu musi sprawdzić jego przydatność do zamierzonego zastosowania.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Należy używać rękawic ochronnych. Zapoznać się z kartą charakterystyki substancji. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.