Kestokol D 4700 UV
EN 204/D4 klej

Kestokol D 4700 UV jest klejem dyspersyjnym PVAC spełniającym wymagania wodoodporności grupy D4 wg normy EN 204, stosowanym do łączenia na mikrowczepy oraz licowania klejonej kantówki do produkcji okien i drzwi zewnętrznych.

Cechy produktu

  • Nadaje się do zastosowań zewnętrznych, w których klejone połączenia są zabezpieczone odpowiednią powłoką
  • Produkt jednoskładnikowy
  • Doskonała siła wiązania


Linki

Do pobrania

Zastosowanie

Kestokol D 4700 UV jest reaktywnym, polioctanowinylowym (PVAc) klejem dyspersyjnym, który dobrze nadaje się do łączenia na zakładkę w zastosowaniach o dużej wytrzymałości na zginanie. Kestokol D 4700 UV jest klejem spełniającym wymagania wodoodporności grupy D4, do zastosowań zewnętrznych, w których klejone połączenia zabezpieczone odpowiednią powłoką są narażone na działanie czynników atmosferycznych, lub do zastosowań w pomieszczeniach, w których klejone połączenia są narażone na częsty, długotrwały kontakt z bieżącą wodą albo skroplinami. Zawiera fluorescencyjny pigment widoczny w świetle UV, który ułatwia kontrolę rozsmarowania kleju.

Wielkość opakowania Kod Produktu
Kestokol D 4700 UV IBC cont T3800.994
pH

2,5

Kolory

Biały, po wyschnięciu przezroczysty Świeci w świetle UV (100–390 nm).

Lepkość

2500 mPas (Brookfield, RVT +20°C)

Czas schnięcia otwartego

6 min (150 g/m²)

Czas prasowania

15 min (Sosna – wilg. drewna 12%, temperatura 20°C, wilg. względna 50%)

Ciśnienie prasowania

0,5 N/mm²

Min. temp. formowania się filmu klejowego

7°C

Wilgotność drewna

7–15%

Przechowywanie

W oryginalnym szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze powyżej 1°C przez 4 miesiące. Po długim przechowywaniu przed użyciem wymieszać.

Sposób użycia

Sprawdzić, czy łączone elementy dokładnie pasują do siebie. Równomiernie nałożyć klej na jedną stronę. Połączyć elementy i docisnąć na całej długości łączenia. Łączone elementy można prasować w prasie do klejenia na zimno, na gorąco lub w prasie o wysokiej częstotliwości. Końcowa wytrzymałość i odporność spoiny na wodę jest osiągana po upływie 7 dni.

Ze względu na kwasowość kleju może dojść do reakcji z niektórymi gatunkami drewna, a w konsekwencji do przebarwienia spoiny. Jeśli klej lub klejone powierzchnie zostaną zanieczyszczone żelazem lub rdzą, wskutek reakcji z garbnikami zawartymi w drewnie może dojść do przebarwień.

Informacje dodatkowe

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej produktu oparte są na naszych badaniach i dostępnej wiedzy. Dane techniczne dotyczą warunków znormalizowanych. Wydajność produktu i wynik końcowy zależą od lokalnych warunków pracy i metod. Na wynik końcowy wpływają w istotny sposób również metody pracy. Gwarantujemy wysoką jakość naszych produktów zgodnie z naszym systemem zarządzania jakością. Nie możemy być w żaden sposób odpowiedzialni za niewłaściwe użycie produktu ani panujące warunki, na które nie mamy wpływu, dlatego nie możemy odpowiadać za wynik końcowy. Użytkownik produktu musi sprawdzić jego przydatność do zamierzonego zastosowania.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Używać rękawic ochronnych. Zapoznać się z kartą charakterystyki produktu. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.