Zastosowanie

Kestokol D 4600/UV jest reaktywnym, polioctanowinylowym (PVAc) klejem dyspersyjnym ogólnego stosowania w przemyśle drzewnym. Zawiera fluorescencyjny pigment widoczny w świetle UV. Sprawia to, że rozprowadzony klej jest lepiej widoczny. Kestokol D 4600 jest klejem spełniającym wymagania wodoodporności grupy D4, do zastosowań zewnętrznych, w których klejone połączenia zabezpieczone odpowiednią powłoką są narażone na działanie czynników atmosferycznych, lub do zastosowań w pomieszczeniach, w których klejone połączenia są narażone na częsty, długotrwały kontakt z bieżącą wodą albo skroplinami.

Wielkość opakowania Kod Produktu
Kestokol D 4600/UV kontti T3809.992
pH

2,5

Kolory

Biały, po wyschnięciu przezroczysty Świeci w świetle UV (100–390 nm).

Lepkość

2500 mPas (Brookfield RVT 5/20, 20°C)

Czas schnięcia otwartego

Patrz instrukcje użytkowania.

Czas prasowania

20 min

Ciśnienie prasowania

0,5 N/mm

Min. temp. formowania się filmu klejowego

7°C

Wilgotność drewna

7–15%

Przechowywanie

W oryginalnym szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze powyżej 1°C przez 12 miesięcy. Po długim przechowywaniu przed użyciem wymieszać.

Sposób użycia

Sprawdzić, czy łączone elementy dokładnie pasują do siebie. Nałożyć warstwę kleju na jedną stronę. Połączyć elementy i docisnąć na całej długości łączenia. Łączone elementy można prasować w prasie do klejenia na zimno, w prasie do klejenia na gorąco lub w prasie o wysokiej częstotliwości. Końcowa wytrzymałość i odporność spoiny na wodę jest osiągana po upływie 7 dni.

Ze względu na kwasowość kleju może dojść do reakcji z niektórymi gatunkami drewna, a w konsekwencji do przebarwienia spoiny. Jeśli klej lub klejone powierzchnie zostaną zanieczyszczone żelazem lub rdzą, wskutek reakcji z barwnikami zawartymi w drewnie może także dojść do przebarwień.

Zależność czasu otwartego schnięcia kleju od jego zużycia jest następująca (sosna – wilg. drewna 12%, temperatura 20°C, wilg. względna 50%):

 

 Zużycie (g/m²) Czas otwartego schnięcia (minuty)
 150 12
 180 14
 220 20
 250 24

 

Informacje dodatkowe

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej produktu oparte są na naszych badaniach i dostępnej wiedzy. Powyższe dane techniczne dotyczą warunków znormalizowanych. Wydajność produktu i wynik końcowy zależą od lokalnych warunków pracy i metod. Gwarantujemy wysoką jakość naszych produktów zgodnie z Systemem zarządzania jakością KIILTO. Nie możemy być w żaden sposób odpowiedzialni za niewłaściwe użycie produktu lub panujące warunki, na co nie mamy wpływu, dlatego nie możemy być odpowiedzialni za wynik końcowy. Użytkownik produktu musi sprawdzić jego przydatność do zamierzonego zastosowania.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Należy używać rękawic ochronnych. Zapoznać się z kartą charakterystyki substancji. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.

M1 -  Znak klasy emisji dla materiałów budowlanych
EN 204 D4 norma wodoodporności
WATT 91 EN 14257 norma odporności termicznej
Znak pochodzenia