Zastosowanie

Kestokol D 4050/UV jest reaktywnym, polioctanowinylowym (PVAc) klejem dyspersyjnym, który dobrze nadaje się do użytku w prasach o wysokiej częstotliwości. Kestokol D 4050 jest klejem spełniającym wymagania wodoodporności grupy D4, do zastosowań zewnętrznych, w których klejone połączenia zabezpieczone odpowiednią powłoką są narażone na działanie czynników atmosferycznych, lub do zastosowań w pomieszczeniach, w których klejone połączenia są narażone na częsty, długotrwały kontakt z bieżącą wodą albo skroplinami.

Wielkość opakowania Kod Produktu
Kestokol D 4050/UV 15 kg T3709.015
Kestokol D 4050/UV IBC cont T3709.994
Kestokol D 4050/UV Schütz cont T3709.996
pH

3,0

Kolory

Biały, przezroczysty po wyschnięciu Świeci w świetle UV (100–390 nm).

Lepkość

3500 mPas (Brookfield, RVT 20°C)

Czas schnięcia otwartego

Patrz instrukcje użytkowania.

Zużycie

150–250 g/m²

Czas prasowania

20 min (Sosna – wilg. drewna 12%, temperatura 20°C, wilg. względna 50%)

Min. temp. formowania się filmu klejowego

8°C

Wilgotność drewna

6–15%

Odporność na temperaturę po wyschnięciu

EN 14257 (Watt 91): 7,9 N/mm

Przechowywanie

W oryginalnym szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze powyżej 1°C przez 12 miesięcy. Po długim przechowywaniu przed użyciem wymieszać.

Sposób użycia

Sprawdzić, czy łączone elementy dokładnie pasują do siebie. Nałożyć warstwę kleju na jedną stronę. Połączyć elementy i docisnąć na całej długości łączenia. Łączone elementy można prasować w prasie do klejenia na zimno, w prasie do klejenia na gorąco lub w prasie o wysokiej częstotliwości. Końcowa wytrzymałość i odporność spoiny na wodę jest osiągana po upływie 7 dni.

Ze względu na kwasowość kleju może dojść do reakcji z niektórymi gatunkami drewna, a w konsekwencji do przebarwienia spoiny. Jeśli klej lub klejone powierzchnie zostaną zanieczyszczone żelazem lub rdzą, wskutek reakcji z barwnikami zawartymi w drewnie może także dojść do przebarwień.

Zależność czasu otwartego schnięcia kleju od jego zużycia jest następująca (sosna – wilg. drewna 12%, temperatura 20°C, wilg. względna 50%):

 

  Zużycie (g/m²)  Czas otwartego schnięcia (minuty)
 150 6
 180 6
 220 10
 250 14

 

Informacje dodatkowe

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej produktu oparte są na naszych badaniach i dostępnej wiedzy. Powyższe dane techniczne dotyczą warunków znormalizowanych. Wydajność produktu i wynik końcowy zależą od lokalnych warunków pracy i metod. Gwarantujemy wysoką jakość naszych produktów zgodnie z Systemem zarządzania jakością KIILTO. Nie możemy być w żaden sposób odpowiedzialni za niewłaściwe użycie produktu lub panujące warunki, na co nie mamy wpływu, dlatego nie możemy być odpowiedzialni za wynik końcowy. Użytkownik produktu musi sprawdzić jego przydatność do zamierzonego zastosowania.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Należy używać rękawic ochronnych. Zapoznać się z kartą charakterystyki substancji. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.