Zastosowanie

Kestokol D 404 + Hardener F jest reaktywnym klejem dyspersyjnym stosowanym do produkcji profili okien i drzwi oraz do łączenia na mikrowczepy. Kestokol D404 + F jest klejem spełniającym wymagania wodoodporności grupy D4, do zastosowań zewnętrznych, w których klejone połączenia zabezpieczone odpowiednią powłoką są narażone na działanie czynników atmosferycznych, lub do zastosowań w pomieszczeniach, w których klejone połączenia są narażone na częsty, długotrwały kontakt z bieżącą wodą albo skroplinami.

Wielkość opakowania Kod Produktu
Kestokol D 404* 15 kg T1641.015
pH

2,7

Kolory

Biały, przezroczysty po wyschnięciu

Proporcja mieszania

100 : 5 (100 części wagowych Kestokol D 404 i 5 części wagowych Kestokol Hardener F)

Lepkość mieszaniny

3600 mPas (Brookfield RVT +20 °C)

Czas schnięcia otwartego

Patrz instrukcje użytkowania.

Zużycie

150-250 g/m²

Czas prasowania

20 min (Sosna – wilg. drewna 12%, temperatura 20°C, wilg. względna RH 50%)

Ciśnienie prasowania

0.5 N/mm²

Min. temp. formowania się filmu klejowego

+9 °C

Wilgotność drewna

6-15%

Odporność na temperaturę po wyschnięciu

EN 14257 (Watt 91): 7.5 N/mm²

Przechowywanie

W oryginalnie, szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze powyżej +1°C przez 12 miesięcy. Po długim przechowywaniu przed użyciem wymieszać.

Sposób użycia

Kestokol D 404 i Hardener F należy dobrze wymieszać. Zaleca się stosowanie mieszadła śmigłowego.

Sprawdź, czy łączone elementy dokładnie pasują do siebie. Nałóż warstwę kleju na jedną stronę. Połącz elementy i dociśnij na całej długości łączenia. Łączone elementy można prasować w prasie do klejenia na zimno, w prasie do klejenia na gorąco lub w prasie o wysokiej częstotliwości. Końcowa wytrzymałość i odporność spoiny na wodę jest osiągana po upływie 7 dni.

Ze względu na kwasowość kleju może dojść do reakcji z niektórymi gatunkami drewna, a w konsekwencji do przebarwienia spoiny. Jeśli klej lub klejone powierzchnie zostaną zanieczyszczone żelazem lub rdzą, wskutek reakcji z barwnikami zawartymi w drewnie może także dojść do przebarwień.

Zależność czasu otwartego schnięcia kleju od jego zużycia jest następująca (sosna – wilg. drewna 12%, temperatura 20 °C, wilg. względna 50%):

 

  Zużycie (g/m²) Czas otwartego schnięcia (minuty)
 150 6
 180 9
 220 13
 250 16

 

Informacje dodatkowe

Informacje zawarte w tej karcie charakterystyki produktu oparte są na naszych badaniach i dostępnej wiedzy. Podane dane techniczne dotyczą warunków znormalizowanych. Wydajność produktu i wynik końcowy zależą od lokalnych warunków pracy. Na wynik końcowy wpływają w sposób istotny również metody pracy. Gwarantujemy wysoką jakość naszych produktów zgodnie z naszym Systemem Zarządzania Jakością. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za nieprawidłowe użycie produktu lub panujące warunki, na co nie mamy wpływu. Dlatego nie możemy być odpowiedzialni za rezultat końcowy. Użytkownik produktu musi sprawdzić jego przydatność do zamierzonego zastosowania.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Należy używać rękawic ochronnych. Sprawdź informacje w karcie charakterystyki produktu. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.