Kestokol D 350
EN 204/D3 klej

Kestokol D 350 jest klejem dyspersyjnym do drewna spełniającym wymagania wodoodporności grupy D3 wg normy EN 204.

Cechy produktu

  • 1-składnikowy
  • Czas przechowywania 6 miesięcy
  • Gęstopłynny

Linki

Do pobrania

Zastosowanie

Kestokol D 350 jest reaktywnym, polioctanowinylowym (PVAc) klejem dyspersyjnym, który dobrze nadaje się do ogólnego stosowania w przemyśle drzewnym. Ze względu na wodoodporność klasy D3 kleju Kestokol D 350 można go używać zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz w obiektach, które często, ale przez krótki czas mają kontakt z wodą.

Wielkość opakowania Kod Produktu
*Kestokol D 350 IBC cont T2533.994
Kestokol D 350 15 kg T2533.015
Gęstość / ciężar właściwy

1,17 kg/dm

pH

2,7

Kolory

beżowy

Lepkość

13 000 mPas (Brookfield RVT 20°C)

Czas schnięcia otwartego

Patrz instrukcje użytkowania.

Zużycie

80–150 g/m²

Czas prasowania

15 min (Sosna, wilg. drewna 12%, temperatura 20°C, wilg. względna 65%)

Min. temp. formowania się filmu klejowego

3°C

Wilgotność drewna

6–15%

Przechowywanie

W oryginalnym, nieotwieranym, szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze powyżej 1°C przez 6 miesięcy. Po długim przechowywaniu przed użyciem wymieszać.

Sposób użycia

Sprawdzić, czy łączone elementy dokładnie pasują do siebie. Równomiernie nałożyć klej na jednej stronie. Połączyć elementy i równomiernie docisnąć na całej długości połączenia. Łączone elementy można prasować w prasie do klejenia na zimno, w prasie do klejenia termicznego lub w prasie o wysokiej częstotliwości. Końcowa wytrzymałość i odporność spoiny na wodę jest osiągana po upływie 7 dni.

Ze względu na kwasowość kleju może dojść do reakcji z niektórymi gatunkami drewna, a w konsekwencji do przebarwienia spoiny. Jeśli klej lub klejone powierzchnie zostaną zanieczyszczone żelazem lub rdzą, wskutek reakcji z barwnikami zawartymi w drewnie może także dojść do przebarwień.

Zależność czasu otwartego schnięcia kleju od jego zużycia jest następująca (sosna – wilg. drewna 12%, temperatura 20°C, wilg. względna 50%):

 

 Zużycie (g/m²) Czas otwartego schnięcia (minuty)
 80 6
 100 7
 120 7
 150 14

 

Informacje dodatkowe

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej produktu oparte są na naszych badaniach i dostępnej wiedzy. Powyższe dane techniczne dotyczą warunków znormalizowanych. Wydajność produktu i wynik końcowy zależą od lokalnych warunków pracy i metod. Gwarantujemy wysoką jakość naszych produktów zgodnie z Systemem zarządzania jakością KIILTO. Nie możemy być w żaden sposób odpowiedzialni za niewłaściwe użycie produktu lub panujące warunki, na co nie mamy wpływu, dlatego nie możemy być odpowiedzialni za wynik końcowy. Użytkownik produktu musi sprawdzić jego przydatność do zamierzonego zastosowania.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Należy używać rękawic ochronnych. Zapoznać się z kartą charakterystyki substancji. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.