Kestokol D 325 HF
EN 204/D3 klej

Kestokol D 325 HF jest klejem do drewna na bazie polioctanu winylu (PVAc) spełniającym wymagania wodoodporności klasy D3 wg normy EN 204.

Cechy produktu

  • Bardzo szybki przy użyciu prasy wysokiej częstotliwośc
  • Długi czas otwartego schnięcia
  • 1-komponentowy

Linki

Do pobrania

Zastosowanie

Kestokol D 325 HF jest klejem dyspersyjnym na bazie polioctanu winylu (PVAc) o klasie D3, o wysokiej temperaturze formowania filmu, zaprojektowanym specjalnie do płyt klejonych, tłoczenia na prasach i fornirowania. Klej jest przeznaczony do stosowania szczególnie w prasach do klejenia na gorąco oraz w prasach wysokiej częstotliwości. Klej może być stosowany do klejenia struktur zgodnych z klasą E1.

Wielkość opakowania Kod Produktu
Kestokol D 325 HF IBC cont T2547.994
Typ kleju

PVAc

Gęstość / ciężar właściwy

1,07 kg/l

pH

3,1

Wytrzymałość na ścinanie

24 godziny +45°C / wilg. względna 90%, wytrzymałość na rozciąganie > 8 N/mm².
Watt 91: wytrzymałość na rozciąganie > 7,5 N/mm².

Lepkość

5000 mPas (Brookfield RVT 20 °C)

Czas schnięcia otwartego

Czas zamkniętego otwartego schnięcia — 8 min (sosna, 20°C, wilg. względna 65%, 150 g/m²)
Czas otwartego schnięcia — 10 min (sosna, 20°C, wilg. względna 65%, 150 g/m²)

Zużycie

70–140 g/m².

Czas prasowania

Czas prasowania zależy od temperatury i mocy prasy do klejenia na gorąco lub prasy wysokiej częstotliwości.

Ciśnienie prasowania

Min. 0,5 N/mm² (wartość zalecana).

Min. temp. formowania się filmu klejowego

+25°C

Temperatura nakładania

15–30°C.

Wilgotność drewna

6–15%

Przechowywanie

W oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze powyżej +1°C przez 12 miesięcy. Po długim przechowywaniu wymieszać przed użyciem.

Sposób użycia

Sprawdzić, czy łączone elementy dokładnie do siebie pasują. Nałożyć warstwę kleju na jedną stronę. Połączyć elementy i docisnąć na całej długości łączenia. Łączone elementy można prasować w prasie do klejenia na gorąco lub w prasie wysokiej częstotliwości. Spoina osiąga docelową wytrzymałość i odporność na wodę po upływie 7 dni.

Ze względu na kwasowość kleju może dojść do reakcji z niektórymi gatunkami drewna, a w konsekwencji do przebarwienia spoiny. Jeśli klej lub klejone powierzchnie zostaną zanieczyszczone żelazem lub rdzą, może także dojść do przebarwień wskutek reakcji z barwnikami zawartymi w drewnie.

UWAGA! Klej D 325 HF nie nadaje się do prasowania na zimno. Klej D 325 HF reaguje nawet z małymi ilościami żywicy mocznikowo-formaldehydowej (1%), tworząc pianę. Dlatego też przed użyciem kleju Kestokol D 325 HF należy bardzo dokładnie umyć zastosowane narzędzie (pompę, przewody elastyczne, wałek).

Informacje dodatkowe

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej produktu są oparte na naszych badaniach i wiedzy praktycznej. Dane techniczne dotyczą warunków znormalizowanych. Wydajność produktu i efekt końcowy zależą od lokalnych warunków pracy. Na efekt końcowy wpływają w istotny sposób również metody pracy. Gwarantujemy wysoką jakość produktów zgodnie z naszym Systemem Zarządzania Jakością. Nie możemy być w żaden sposób odpowiedzialni za niewłaściwe użycie produktu ani panujące warunki, na które nie mamy wpływu, dlatego nie możemy odpowiadać za efekt końcowy. Użytkownik produktu musi sprawdzić jego przydatność do zamierzonego zastosowania.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Używać rękawic ochronnych. Zapoznać się z kartą charakterystyki produktu. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.