Kestokol D 313/UV
EN 204/D3 klej

Kestokol D313 UV jest klejem dyspersyjnym do drewna spełniającym wymagania wodoodporności grupy D3 wg normy EN 204.

Cechy produktu

  • 1-składnikowy
  • Czas przechowywania 5 miesięcy
  • Całkowicie jasny i przezroczysty oraz bezbarwny nawet w przypadku litej sosny
  • Zawiera składnik widoczny w świetle UV 

Linki

Do pobrania

Zastosowanie

Kestokol D 313/UV jest reaktywnym klejem dyspersyjnym, zapewniającym całkowicie jasne i bezbarwne połączenie w przypadku wszystkich rodzajów drewna, stosowanym do klejenia elementów drewnianych, klejenia mebli łazienkowych, przyklejania laminatów oraz do łączenia na mikrowczepy. Kestokol D313/UV jest klejem spełniającym wymagania wodoodporności grupy D3, do zastosowań w pomieszczeniach, w których klejone połączenia są narażone na częsty kontakt z wysoką wilgotnością lub bieżącą wodą albo skroplinami, oraz do zastosowań zewnętrznych, w których klejone połączenia nie są narażone na działanie czynników atmosferycznych.

Wielkość opakowania Kod Produktu
Kestokol D 313/UV 15 kg T2313.015
Kestokol D 313/UV IBC cont T2313.994
pH

5,0

Kolory

Biały, przezroczysty po wyschnięciu Świeci w świetle UV (100–390 nm).

Lepkość

5500 mPas (Brookfield, RVT +20 °C)

Czas schnięcia otwartego

Patrz instrukcje użytkowania.

Zużycie

120-150 g/m²

Czas prasowania

15 min (Sosna – wilg. drewna 12%, temperatura 23°C, wilg. względna 50%)

Ciśnienie prasowania

0,5 N/mm²

Min. temp. formowania się filmu klejowego

4°C

Wilgotność drewna

6-15%

Przechowywanie

W oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze powyżej +1°C przez 5 miesięcy. Po długim przechowywaniu przed użyciem wymieszać.

Sposób użycia

Sprawdzić, czy łączone elementy dokładnie pasują do siebie. Nałóż warstwę kleju na jedną stronę. Połącz elementy i dociśnij na całej długości łączenia. Łączone elementy można prasować w prasie do klejenia na zimno, w prasie do klejenia na gorąco lub w prasie o wysokiej częstotliwości. Końcowa wytrzymałość i odporność spoiny na wodę jest osiągana po upływie 7 dni.

Zależność czasu otwartego schnięcia kleju od jego zużycia jest następująca (sosna, wilg. drewna 12%, 23°C, wilg. względna 50%):

 

  Zużycie (g/m²) Czas otwartego schnięcia (minuty)
 120 4
 150 7

 

Informacje dodatkowe

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej produktu oparte są na naszych badaniach i dostępnej wiedzy. Powyższe dane techniczne dotyczą warunków znormalizowanych. Wydajność produktu i wynik końcowy zależą od lokalnych warunków pracy. Na wynik końcowy wpływają w istotny sposób również metody pracy. Gwarantujemy wysoką jakość naszych produktów zgodnie z naszym systemem zarządzania jakością. Nie możemy być w żaden sposób odpowiedzialni za niewłaściwe użycie produktu ani panujące warunki, na co nie mamy wpływu, dlatego nie możemy być odpowiedzialni za wynik końcowy. Użytkownik produktu musi sprawdzić jego przydatność do zamierzonego zastosowania.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Należy używać rękawic ochronnych. Zapoznać się z kartą charakterystyki produktu. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.