Kestokol D 303
EN 204/D3 klej

Kestokol 303 jest klejem dyspersyjnym do drewna spełniającym wymagania wodoodporności grupy D3 wg normy EN 204.

Cechy produktu

  • 1-składnikowy
  • Czas przechowywania 12 miesięcy
  • Do drewna po obróbce termicznej

Linki

Do pobrania

Zastosowanie

Kestokol D303 jest klejem reaktywnym na bazie dyspersji polioctanowinylowej (PVAc), stosowanym do klejenia elementów drewnianych, produkcji parkietu, klejenia mebli łazienkowych, klejenia laminatów oraz do pokrywania folią płyt wytwarzanych na bazie drewna. Kestokol D 303 jest klejem spełniającym wymagania wodoodporności grupy D3, do zastosowań w pomieszczeniach, w których klejone połączenia są narażone na częsty kontakt z dużą wilgotnością lub bieżącą wodą albo skroplinami oraz do zastosowań zewnętrznych, w których klejone połączenia nie są narażone na działanie czynników atmosferycznych.

Wielkość opakowania Kod Produktu
Kestokol D 303 15 kg T1508.015
Kestokol D 303 IBC cont T1508.994
pH

2,7

Kolory

Biały, przezroczysty po wyschnięciu

Lepkość

7500 mPas (Brookfield, RVT +20 °C)

Czas schnięcia otwartego

Patrz instrukcje użytkowania.

Zużycie

120-180 g/m²

Czas prasowania

15 min (Sosna – wilg. drewna 12%, temperatura 20°C, wilg. względna RH 50%)

Min. temp. formowania się filmu klejowego

+4 °C

Wilgotność drewna

6-15%

Przechowywanie

W oryginalnie, szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze powyżej +1°C przez 12 miesięcy. Po długim przechowywaniu przed użyciem wymieszać.

Sposób użycia

Sprawdź, czy łączone elementy dokładnie pasują do siebie. Nałóż warstwę kleju na jedną stronę. Połącz elementy i dociśnij na całej długości łączenia. Łączone elementy można prasować w prasie do klejenia na zimno, w prasie do klejenia na gorąco lub w prasie o wysokiej częstotliwości. Końcowa wytrzymałość i odporność spoiny na wodę jest osiągana po upływie 7 dni.

Ze względu na kwasowość kleju może dojść do reakcji z niektórymi gatunkami drewna, a w konsekwencji do przebarwienia spoiny. Jeśli klej lub klejone powierzchnie zostaną zanieczyszczone żelazem lub rdzą, wskutek reakcji z barwnikami zawartymi w drewnie może także dojść do przebarwień.

Zależność czasu otwartego schnięcia kleju od jego zużycia jest następująca (sosna – wilg. drewna 12%, temperatura 23°C, wilg. względna 50%):

 

 Zużycie (g/m²) Czas otwartego schnięcia (minuty)
 120
 1507
 1809

 

Informacje dodatkowe

Informacje zawarte w tej karcie charakterystyki produktu oparte są na naszych badaniach i dostępnej wiedzy. Podane dane techniczne dotyczą warunków znormalizowanych. Wydajność produktu i wynik końcowy zależą od lokalnych warunków pracy. Na wynik końcowy wpływają w sposób istotny również metody pracy. Gwarantujemy wysoką jakość naszych produktów zgodnie z naszym Systemem Zarządzania Jakością. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za nieprawidłowe użycie produktu lub panujące warunki, na co nie mamy wpływu. Dlatego nie możemy być odpowiedzialni za rezultat końcowy. Użytkownik produktu musi sprawdzić jego przydatność do zamierzonego zastosowania.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Należy używać rękawic ochronnych. Sprawdź informacje w karcie charakterystyki produktu. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.