Kestokol 98
2-składnikowy epi klej

Kestokol 98 jest klejem na bazie dyspersji EVA do powlekania płyt drewnianych.

Cechy produktu

  • Szybki
  • Do stosowania z utwardzaczem Kovete D
  • Można używać również jako kleju jednoskładnikowego

Linki

Do pobrania

Zastosowanie

Kestokol 98 + Hardener D jest 2-składnikowym klejem na bazie emulsji polimerowo-izocyjanianowej odznaczającym się dobrą odpornością na wodę i wysokie temperatury. Klej Kestokol 98 może być stosowany jako klej jednoskładnikowy w mniej wymagających zastosowaniach.

Kestokol 98 w połączeniu z utwardzaczem Hardener D mogą być stosowane do powlekania płyt drewnianych folią i nadają się do pras powlekających pracujących w trybie ciągłym. Dzięki swoim właściwościom szybkiego schnięcia nadaje się również do linii prasujących na zimno.

pH

4,5

Kolory

Biały, po wyschnięciu przezroczysty Świeci w świetle UV (100–390 nm).

Proporcja mieszania

100: 2–5% Hardener D

Lepkość

5000 mPas

Lepkość mieszaniny

5000–5500 mPas

Kolor mieszaniny

Biały

Żywotność

Żywotność mieszaniny dwuskładnikowej wynosi maks. 120 min (+20°C).

Czas schnięcia otwartego

Krótki, poniżej 5 minut.

Czas zachowania właściwości roboczych

Mieszanina zachowuje zdatność do wałkowania przez okres od 60 do 90 min.

Zużycie

60–150 g/m², w zależności od zastosowania.

Czas prasowania

Krótki czas prasowania przy pokrywaniu folią. W przypadku używania prasy do drewna czas prasowania wynosi od 1 do 10 minut w zależności od materiałów, ilości kleju i temperatury prasy.

Ciśnienie prasowania

0,1–0,5 N/mm² zależnie od zastosowania

Min. temp. formowania się filmu klejowego

+10°C

Wilgotność drewna

5–10%

Przechowywanie

W oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze powyżej +1°C przez 12 miesięcy. Po długim przechowywaniu wymieszać przed użyciem.

Sposób użycia

Stosowanie jako klej dwuskładnikowy: dodać 2–3 części wagowe środka Hardener D do 100 części wagowych Kestokol 98, starannie mieszając. Jeżeli czas żywotności został przekroczony, mieszanina zaczyna się pienić. Nową porcję mieszaniny można dodać do poprzedniej tylko w czasie jej żywotności. W przypadku stosowania w postaci jednoskładnikowej, klej jest od razu gotowy do użycia.

Nałożyć jednolitą warstwę kleju. Powierzchnie klejone powinny być wolne od kurzu, tłuszczu itp. Klej można nakładać na folię lub płytę. Po nałożeniu kleju należy natychmiast docisnąć folię. Materiały należy ze sobą ścisnąć przy użyciu prasy walcowej lub prasy do drewna. Zalecamy jednak użycie prasy walcowej, ponieważ istotne jest, aby ze spoiny wycisnąć całe powietrze. W przypadku korzystania z prasy poziomej powierzchnię należy najpierw wygładzić, aby wydostało się powietrze. Dodatkowe ciepło, maks. + 40°C, może służyć do skrócenia czasu utwardzania.

Informacje dodatkowe

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej produktu są oparte na naszych badaniach i wiedzy praktycznej. Dane techniczne dotyczą warunków znormalizowanych. Wydajność produktu i efekt końcowy zależą od lokalnych warunków i metod pracy. Na wynik końcowy wpływają w sposób istotny metody pracy. Gwarantujemy wysoką jakość produktów zgodnie z naszym Systemem Zarządzania Jakością. Nie możemy być w żaden sposób odpowiedzialni za niewłaściwe użycie produktu ani panujące warunki, na które nie mamy wpływu, dlatego nie możemy odpowiadać za efekt końcowy. Użytkownik produktu musi sprawdzić jego przydatność do zamierzonego zastosowania.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie nieutwardzonego produktu. Używać rękawic ochronnych. Należy zapoznać się z kartą charakterystyki danego produktu. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.com.

Znak pochodzenia