Kestokol 93 AL hardener
Utwardzacz

Kestokol 93 AL to bezrozpuszczalnikowy utwardzacz izocyjanianowy do 2-składnikowych klejów Kestokol EPI.

Cechy produktu

  • Odpowiedni utwardzacz jest podany w karcie danych technicznych

Linki

Do pobrania

Zastosowanie

Kestokol 93 AL służy jako utwardzacz do kleju Kestokol 93 AL.

Wielkość opakowania Kod Produktu
*Kestokol 93 AL kovete 15 kg T1389.015
Typ kleju

MDI

Gęstość / ciężar właściwy

ok. 1,20 kg/dm³

Kolory

Brązowy

Proporcja mieszania

patrz karta danych technicznych kleju Kestokol 93 AL

Lepkość

Ok. 210 mPas (Brookfield, RVT 25°C)

Sposób użycia

Instrukcje użytkowania utwardzacza Kestokol 93 AL są podane w karcie danych technicznych kleju Kestokol 93 AL.

Podczas styczności z utwardzaczem Kestokol 93 AL należy zakładać odzież, rękawice oraz okulary ochronne. Małe ilości utwardzacza oraz żywicy po zmieszaniu razem i wyschnięciu można przekazywać na składowisko odpadów. Większe ilości należy dostarczać do odpowiedniego zakładu utylizacji odpadów niebezpiecznych.

Informacje dodatkowe

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej produktu oparte są na naszych badaniach i dostępnej wiedzy. Powyższe dane techniczne dotyczą warunków znormalizowanych. Wydajność produktu i wynik końcowy zależą od lokalnych warunków pracy i metod. Gwarantujemy wysoką jakość naszych produktów zgodnie z Systemem zarządzania jakością KIILTO. Nie możemy być w żaden sposób odpowiedzialni za niewłaściwe użycie produktu lub panujące warunki, na co nie mamy wpływu, dlatego nie możemy być odpowiedzialni za wynik końcowy. Użytkownik produktu musi sprawdzić jego przydatność do zamierzonego zastosowania.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Należy używać rękawic ochronnych. Zapoznać się z kartą charakterystyki substancji. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.

Znak pochodzenia