Kestokol 560
Klej PVAc

Kestokol 560 jest klejem dyspersyjnym do drewna spełniającym wymagania wodoodporności grupy D2 wg normy EN 204.

Cechy produktu

  • 1-składnikowy
  • Czas przechowywania 12 miesięcy
  • Klej do łączenia elementów drewnianych

Linki

Do pobrania

Zastosowanie

Kestokol 560 jest klejem szybkowiążącym do łączenia elementów drewnianych i klejenia litego drewna takich gatunków, jak brzoza, buk i dąb. Kestokol 560 zalecany jest do użycia w prasach do klejenia na zimno, do klejenia na ciepło i w prasach wysokiej częstotliwości do produkcji płyt, do klejenia drewna twardego oraz do klejenia montażowego i przyklejania laminatów. Kestokol 560 jest klejem spełniającym wymagania wodoodporności grupy D2, stosowanym w pomieszczeniach do klejenia połączeń przy krótkotrwałym kontakcie z wodą lub wilgocią.

Wielkość opakowania Kod Produktu
Kestokol 560 15 kg T1066.015
Kestokol 560 IBC cont T1066.994
pH

5,5-7,0

Kolory

Biały, przezroczysty po wyschnięciu

Lepkość

13000 mPas (Brookfield, RVT +20 °C)

Czas schnięcia otwartego

4-6 min (zużycie 120-150 g/m²)

Zużycie

120-150 g/m²

Czas prasowania

3-6 min (20°C)

Min. temp. formowania się filmu klejowego

+3 °C

Wilgotność drewna

6-15%

Przechowywanie

W oryginalnie, szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze powyżej +1°C przez 12 miesięcy. Po długim przechowywaniu przed użyciem wymieszać.

Sposób użycia

Sprawdź, czy łączone elementy dokładnie pasują do siebie. Nałóż warstwę kleju na jedną stronę. Połącz elementy i dociśnij na całej długości łączenia. Łączone elementy można prasować w prasie do klejenia na zimno, w prasie do klejenia na gorąco lub w prasie o wysokiej częstotliwości. Końcowa wytrzymałość spoiny jest osiągana po upływie 7 dni.

Jeśli klej lub klejone powierzchnie zostaną zanieczyszczone żelazem lub rdzą, wskutek reakcji z barwnikami zawartymi w drewnie może także dojść do przebarwień.

Informacje dodatkowe

Informacje zawarte w tej karcie charakterystyki produktu oparte są na naszych badaniach i dostępnej wiedzy. Podane dane techniczne dotyczą warunków znormalizowanych. Wydajność produktu i wynik końcowy zależą od lokalnych warunków pracy. Na wynik końcowy wpływają w sposób istotny również metody pracy. Gwarantujemy wysoką jakość naszych produktów zgodnie z naszym Systemem Zarządzania Jakością. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za nieprawidłowe użycie produktu lub panujące warunki, na co nie mamy wpływu. Dlatego nie możemy być odpowiedzialni za rezultat końcowy. Użytkownik produktu musi sprawdzić jego przydatność do zamierzonego zastosowania.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Należy używać rękawic ochronnych. Sprawdź informacje w karcie charakterystyki produktu. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.

M1 -  Znak klasy emisji dla materiałów budowlanych
EN 204 D2 norma  wodoodporności
Znak pochodzenia