Kestokol 220 jest klejem dyspersyjnym do drewna spełniającym wymagania wodoodporności grupy D2 wg normy EN 204.

Cechy produktu

  • 1-składnikowy
  • Czas przechowywania 12 miesięcy
  • Uniwersalny klej

Linki

Do pobrania

Zastosowanie

Kestokol 220 jest polioctanowinylowym (PVAc) klejem dyspersyjnym. Kestokol 220 dobrze nadaje się do klejenia montażowego, np. łóżek, a także do prasowania na gorąco. Kestokol 220 jest klejem spełniającym wymagania wodoodporności grupy D2, stosowanym w pomieszczeniach do klejenia połączeń przy krótkotrwałym kontakcie z wodą i wilgocią.

Wielkość opakowania Kod Produktu
*Kestokol 220 IBC cont T2920.994
Gęstość / ciężar właściwy

1,06 kg/dm

pH

3,2

Lepkość

10 000 mPas (Brookfield RVT 20°C)

Czas schnięcia otwartego

15 min (sosna, wilg. drewna 12%, 20°C, wilg. względna 65%)

Zużycie

120–150 g/m²

Czas prasowania

20 min (sosna, wilg. drewna 12%, 20°C, wilg. względna 65%)

Min. temp. formowania się filmu klejowego

10°C

Wilgotność drewna

6–15%

Przechowywanie

W oryginalnym szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze powyżej 1°C przez 12 miesięcy. Po długim przechowywaniu przed użyciem wymieszać.

Sposób użycia

Sprawdzić, czy łączone elementy dokładnie pasują do siebie. Nałożyć warstwę kleju na jedną stronę. Połączyć elementy i docisnąć na całej długości łączenia. Łączone elementy można prasować w prasie do klejenia na zimno, w prasie do klejenia na gorąco lub w prasie o wysokiej częstotliwości. Końcowa wytrzymałość i odporność spoiny na wodę jest osiągana po upływie 7 dni.

Ze względu na kwasowość kleju może dojść do reakcji z niektórymi gatunkami drewna, a w konsekwencji do przebarwienia spoiny. Jeśli klej lub klejone powierzchnie zostaną zanieczyszczone żelazem lub rdzą, wskutek reakcji z barwnikami zawartymi w drewnie może także dojść do przebarwień.

Informacje dodatkowe

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej produktu oparte są na naszych badaniach i dostępnej wiedzy. Powyższe dane techniczne dotyczą warunków znormalizowanych. Wydajność produktu i wynik końcowy zależą od lokalnych warunków pracy i metod. Gwarantujemy wysoką jakość naszych produktów zgodnie z Systemem zarządzania jakością KIILTO. Nie możemy być w żaden sposób odpowiedzialni za niewłaściwe użycie produktu lub panujące warunki, na co nie mamy wpływu, dlatego nie możemy być odpowiedzialni za wynik końcowy. Użytkownik produktu musi sprawdzić jego przydatność do zamierzonego zastosowania.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Należy używać rękawic ochronnych. Zapoznać się z kartą charakterystyki substancji. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.

M1 -  Znak klasy emisji dla materiałów budowlanych
EN 204 D2 norma  wodoodporności
Znak pochodzenia